OGLAS
Vrijeme objave: 15.06.24 @ 11:22
OGLAS

Uz raspored stacionarnih radara u nastavku ovog teksta donosimo vam raspored radarskih kontrola mobilnim radarima u Središnjoj Bosni.

OGLAS
 • STACIONARNI RADARI:
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja

PS TRAVNIK
08:30 do 10:30 sati Šehida
12:00 do 14:00 sati Ciglana
16:30 do 18:30 sati Turbe
20:00 do 21:30 sati Han Bila

PS FOJNICA
15:30 do 17:30 sati ulica Bosanska
18:00 do 20:00 sati Ščitovo Polje
20:30 do 22:30 sati Poljee Ostružnica

OGLAS

PS BUGOJNO
17:00 do 18:30 sati Bugojno-D.V Kopčić
19:00 do 20:30 sati Bugojno- Kupres (Poriče)
21:00 sdo 22:30 sati ulica 307.M.Brigade
23:00 do 00:30 sati Bugojno- G.V/Uskoplje (Gračanica)

OGLAS

PS GORNJI VAKUF USKOPLJE
00:30 do 02:00 sati ulica Vrbaska
12:00 do 13:30 sati ulica Bistrička cesta
15:00 do 16:30 sati Dobrišinj
20:00 do 21:30 sati Humac

PS BUSOVAČA
19:00 do 20:00 sati Kačuni
20:00 do 21:00 sati ulica 1.Mart (Luka)
22:00 do 23:00 sati ulica 1.Mart (Autobuska stanica)
23:00 do 00:30 sati ulica N.Š.Zrinski (BP Čaljkušić)
00:30 do 01:30 sati ulica N.Š.Zrinski (Robot)

OGLAS

PS KISELJAK
17:00 do 18:00 sati ulica Kraljice Mira
18:30 do 19:30 sati Višnjica Polje
02:00 do 03:00 sati Lug
03:00 do 04:00 sati Gromiljak

PS NOVI TRAVNIK
20:00 do 21:00 sati M-16 Vodovod
21:30 do 22:30 sati M-16 Stojkovići
23:30 do 01:00 sati R-439 Rastovci
01:30 do 02:30 sati M-16 Nević Polje

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM