viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 29.02.24 @ 11:40

Državni inspektorat Hrvatske je objavio da opoziva slane grickalice na bazi škroba: Lala Fish Crackers – Sweet Chili 100g s rokom trajanja/najbolje upotrijebiti do 16.11.2024 i 6.9.2024., barkod 800449556443, kao i Lala Fish Crackers – Classic 100g s rokom trajanja/najbolje upotrijebiti do 6.9.2024., barkod 4800449555514.

Grickalice se povlače zbog nesukladnog označavanja i korištenja bojila E110 u navedenim proizvodima.

Oglas

,,Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004″, objavio je Državni inspektorat.

Oglasi
LM