viteski_logo_white
Osmrtnice
Search
Close this search box.
Vrijeme objave: 22.07.23 @ 19:36

Početkom školske 2022/2023. godine na području Županije Središnja Bosna, nominiranjem sedam pilot škola, nastavljen je proces digitalizacije školstva i to u cilju uvođenja elektronskog dnevnika (eDnevnik) u svim osnovnim i srednjim školama. Pilot projekt “Rad u eDnevniku” uspješno je realiziran u svim eksperimentalnim školama tokom školske 2022/23. godine, što predstavlja kvalitetnu osnovu za uvođenje elektronskog dnevnika i u svim ostalim osnovnim i srednjim školama od početka školske 2023/24. godine. U tu svrhu Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta ŽSB u suradnji sa UTIC Sarajevo organizira edukativne radionice “Rad u eDnevniku” za sve ravnatelje, učitelje, nastavnike, profesore i stručne suradnike u periodu od 21.08.2023. do 28.08.2023. godine prema rasporedu koji je dostavljen svim osnovnim i srednjim školama, saznaje portal Fojnica.net. Nakon završenog procesa edukacije, svaka odgojno-obrazovna ustanova (na sjednicama nastavničkih vijeća) donijeti će odluku o daljem korištenju ili nekorištenju odjeljenskih knjiga u dosadašnjem (papirnom) formatu. Sve škole od 01.09.2023. godine obavezno koriste eDnevnik, uz mogućnost istovremenog korištenja i odjeljenske knjige. Vođenje odjeljenske knjige u papirnom formatu važi samo za prvo polugodište, dok će od drugog polugodišta u školskoj 2023/24. godini, sve škole na području ŽSB voditi isključivo elektronski dnevnik. eDnevnik u ŽSB Elektronski dnevnik za osnovne i srednje škole predstavlja modul informacijskog sustava EMIS koji je razvijen za potrebe digitalnog vođenja pedagoške evidencije u osnovnim i srednjim školama. Primjenom ovog modula olakšava se proces vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnim i srednjim školama , što ima za cilj, između ostalog, i unapređenje saradnje sa roditeljima, odnosno njihovu stalnu informiranost o uspjehu učenika. Elektronski dnevnik također omogućava nastavnicima, razrednicima i ravnateljima škola brzu i jednostavnu izradu statističkih izvješća o održanim satovima, te informacijama o uspjehu učenika i radu škole koje se analiziraju na sjednicama nastavničkih vijeća.

Uvođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama na području ŽSB predstavlja važan aspekt informatizacije i digitalizacije obrazovnog sustava u ŽSB .

Oglasi
LM