viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 25.04.24 @ 13:40
OGLAS

Panel konferencija na temu “Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Europske povelje o lokalnoj samoupravi” otvorena je danas, u organizaciji Saveza općina i gradova FBiH i Kongresa Vijeća Europe. Događaj je okupio lokalne lidere, kao i ključne političke i pravne stručnjake radi razmjene znanja i iskustava u cilju
poboljšanja lokalne samouprave u skladu s europskim standardima, a među njima i predsjednicu Federacije BiH Lidiju Bradaru.

Govoreći o izazovima s kojima se susreću lokalni dužnosnici, predsjednica Bradara je naglasila:
“Posao načelnika jedan je od najtežih kada je u pitanju javna uprava u ovoj zemlji. Preko njihovih leđa lome se sve odluke viših razina vlasti a ruke su im nerijetko svezana kada su u pitanju nadležnost,i a posebno financijska sredstva. Ipak, kao i u svakom poslu, oni spremniji se brzo istaknu svojim rezultatima.”
“Općine i gradovi su temelj na kojem se odvija konkretan život u Federaciji, i ključno je da se uvaži važnost ovog oblika samouprave za funkcioniranje cijelog sustava. Današnja panel konferencija pokazuje da komunikacija između lokalne i viših razina vlasti mora biti još izraženija i iskrenija. Bez spremnih općina i gradova, nema ni europskog puta za BiH”, dodala je predsjednica Bradara.

OGLAS

Na skupu su govorili i Mladen Mišurić Ramljak, predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH; Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Europe u BiH; Siroco Messerli, zamjenik šefa misije i direktor za suradnju u Veleposlanstvu Švicarske; Ryan Knox, direktor SALAR International; te Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH.

OGLAS

Događaj je dio šireg projekta „Inoviranje demokratskog sudjelovanja na lokalnoj razini u Bosni i Hercegovini“, koji provodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti pod okriljem Akcijskog plana Vijeća Europe za BiH za razdoblje 2022.-2025. Financijsku podršku pružili su Kongres Vijeća Europe, Vlada Kraljevine Švedske i Vlada Švicarske, što dodatno naglašava važnost i međunarodnu podršku projektu.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM