viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 08.02.24 @ 12:09

Vlada Federacije BiH je danas na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku o odobravanju korištenja sredstava u iznosu od 1.102.642,60 KM za nastavak implementacije mjera energetske učinkovitosti u objektima javnog sektora u Federaciji BiH, u okviru projekta „Dodatno financiranje energetske učinkovitosti u Bosni i Hercegovini“.

Ovom odlukom Vlada FBiH odobrava navedena sredstva Federalnom ministarstvu prostornog uređenja putem Implementacijske jedinice projekta „Energetska učinkovitosti u BiH“ za Federaciju BiH, a radi provođenja daljih aktivnosti u okviru ovog projekta i implementaciju drugih međunarodnih projekata koji imaju za cilj poboljšanje energetske učinkovitosti, a implementiraju se u okviru Ministarstva.

OGLAS

Odobrena sredstva koristit će se s ciljem implementacije dodatnih aktivnosti, radova na objektima od značaja za Federaciju BiH, radova na objektima od značaja za županije, zatim za usluge i robe. Ova sredstva od povrata PDV-a ostvarena su po osnovu povrata PDV-a suglasno Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost, te su doznačena na račun kod Union banke d.d.

OGLAS
Oglasi
LM