viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 20.04.24 @ 08:58
OGLAS

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je i u proceduru pušta izmjene i dopune Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom.

Izmjene obuhvaćaju 10 članova i usmjerene su na unaprjeđenje postojećih zakonskih rješenja i rješavanje problema u implementaciji zakona. Među ključnim izmjenama su redefiniranje pojma obitelji, preciziranje obračuna prihoda po članu obitelji umjesto po članu zajedničkog domaćinstva, te priznavanje prava na dječji doplatak djeci oboljeloj od malignih bolesti bez obzira na prihode njihovih obitelji.

OGLAS

Ove izmjene su važne jer promoviraju socijalnu pravdu i osiguravaju dodatnu podršku najranjivijim članovima društva, ističu iz Ministarstva rada i socijalne politike. Također, predložene su i dodatne restriktivne mjere kako bi se suzbile zloupotrebe, posebno u privatnom sektoru. Imajući u vidu da se u praksi pojavio problem pribavljanja ažurnih podataka o prihodima članova zajedničkog domaćinstva, posebno iz poreznih evidencija, ocijenjeno je potrebnim postojeći model obračuna prihoda jasnije precizirati i učiniti fleksibilnijim na način da se isti ne obračunava za članove zajedničkog domaćinstva, nego za članove obitelji.

OGLAS

Nadalje, određena unaprjeđenja trenutnog zakonskog rješenja u pogledu obračuna prihoda predviđena su odredbom kojom je utvrđeno da se prilikom obračuna prihoda u obzir ne uzimaju prihodi ostvareni tijekom mjeseca koji je neposredno prethodio mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava. Time je prevladan problem nemogućnosti nadležnih poreznih institucija da dostave toliko ažurne podatke što značajno utiče na vremensku dinamiku rješavanja podnesenih zahtjeva za ostvarivanje prava čime, u konačnici, dolazi do nezadovoljstva stranaka i povećanog broja pritužbi na rad centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite, pojasnio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

OGLAS

Također, dodan je i novi stav kojim je propisana obaveza da se za članove obitelji koji prihode ostvaruju u inozemstvu podaci o njihovim primanjima pribavljaju od nadležnih institucija zemlje u kojima se ti prihodi ostvaruju, kako bi na sve načine omogućili pravedniju raspodjelu sredstava predviđenih po osnovu ovog Zakona. Osim navedenog, izmjene Zakona odnose se i na utvrđivanje prihoda koji se uzimaju u obzir prilikom obračuna pri čemu su iz istih isključena primanja po osnovu propisa o zaštiti osoba s invaliditetom čime je ova odredba učinjena socijalno pravičnijom u odnosu na postojeću.

Kako bi se izbjegla revizija rješenja po isteku trajanja prava od 12 mjeseci u izmjene je uneseno i produženje trajanja prava na dječji doplatak do navršene 18. godine života djeteta.

Ove izmjene imaju za cilj pojednostaviti postupak obnove time što će nadležni centri i službe ove provjere raditi po službenoj dužnosti u predviđenim razdobljima tijekom trajanja prava, bez potrebe da roditelji svake godine iznova podnose zahtjeve za obnove rješenja. Ovaj pristup olakšava strankama i institucijama i smanjuje administrativno opterećenje, pojasnio je ministar.

Konačno, predložene izmjene reguliraju i postupanje institucija s zahtjevima koji su podneseni prije stupanja na snagu novih zakonskih odredbi, osiguravajući jednostavnu tranziciju i kontinuiranu podršku djece i porodica u skladu sa novim propisima.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM