viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 04.10.23 @ 14:44
OGLAS

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike imenovala Vijeće za djecu Federacije BiH koje će postupati u skladu s ranije donesenom Uredbom o osnivanju ovog vijeća.

OGLAS

U skladu sa ovom uredbom, Vijeće za djecu FBiH promovira i štiti prava djeteta, prati primjene Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih akata na području FBiH koji se odnose na pitanja u pogledu zaštite i promoviranja prava djeteta, zatim daje preporuke i mišljenja nadležnim federalnim organima u postupku predlaganja i donošenja zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti zaštite prava djeteta, inicira i aktivno sudjeluje u izradi i monitoringu strateških, planskih i akcionih dokumenata iz oblasti prava djeteta u Federaciji, te uspostavlja suradnju i koordinaciju između svih nositelja implementacije strateških dokumenata koji se odnose na osiguranje i zaštitu prava djeteta.

Također, Vijeće izvještava Vladu FBiH o stanju, problemima i aktivnostima u oblasti prava djeteta u Federaciji, priprema izvještaje, stručne analize, inicijative, preporuke i mišljenja u vezi s konkretnim mjerama i mogućim rješenjima za dobrobit djece i zaštitu njihovih prava koji se putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike dostavljaju Vladi Federacije.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM