viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 09.05.24 @ 17:37
OGLAS

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je, s ciljem pojačane kontrole i preciziranja nadzora nad radom gospodarskih društava koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom donijelo dopune Pravilnika o sadržaju i načinu provođenja nadzora nad zakonitošću rada, općih akata i stručnog rada ustanova, gospodarskih društava, zaštitnih radionica i radnih centara.

Ovim Pravilnikom precizira se i proširuje nadzor nad zakonitošću rada gospodarskih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike donijelo je ovu dopunu Pravilnika kako bi reguliralo nadzor nad kontinuitetom u ispunjavanju uvjeta za zadržavanje statusa gospodarskog društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Dodavanjem novih članaka uređuje se nadzor nad kontinuitetom u ispunjavanju uvjeta. Ovim pravilnikom propisani su detaljni postupci i dokumentacija koju gospodarska društva trebaju dostaviti kako bi dokazala kontinuitet u ispunjavanju uvjeta.

OGLAS

Također, pravilnik precizira postupak koji će se primijeniti ukoliko gospodarsko društvo prestane ispunjavati uvjete za zadržavanje statusa gospodarskog društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH. Shodno ovim dopunama, nadzor nad ispunjavanjem uvjeta svih gospodarskih društava koja su stekla status gospodarskih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom vršit će se najmanje jednom godišnje.

OGLAS

– Cilj ovog Pravilnika je smanjenje zloupotreba i fiktivnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom kako bi se pospješilo stvarno zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Nadamo se da će njegova primjena doprinijeti većoj transparentnosti i ispravnosti u procesu zapošljavanja osoba s invaliditetom, te osigurati da sredstva i resursi namijenjeni za ove svrhe budu iskorišteni na najbolji mogući način – izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kazao je i da je ovo privremeno rješenje koje neće riješiti dugoročno probleme, te da se dugoročno i sustavno rješavanje ovih problema očekuje sa donošenjem novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji je Ministarstvo pripremilo i pustilo u proceduru usvajanja, priopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM