viteski_logo_white
Osmrtnice
Vrijeme objave: 03.10.23 @ 16:55

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda predsjedateljice, jednoglasno je donijelo Odluku o isticanju zastave Europske unije (EU) u ministarstvima, upravnim organizacijama i drugim tijelima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine – u novom tekstu.

Isticanjem zastave EU-a uz zastavu BiH, Vijeće ministara BiH, nakon što je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata, izražava opredijeljenost i posvećenost ciljevima i europskim vrijednostima na kojima počiva EU, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina, u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca.

Prema Odluci, uz zastavu BiH, na zgradi u kojoj se nalazi sjedište ministarstva, upravne organizacije i drugog tijela koje je osnovalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ističe se zastava Europske unije. Prednost u isticanju ima zastava Bosne i Hercegovine. Kada se ističu jedna pored druge, zastava Bosne i Hercegovine se nalazi s lijeve strane, sprijeda gledano, u odnosu na zastavu Europske unije.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku BiH.

Oglasi