viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 30.07.23 @ 14:36
OGLAS

Ured za reviziju institucija BiH utvrdio je da prilikom realizacije službenih putovanja u 2022. godini Ministarstvo vanjskih poslova BiH nije primjenjivalo princip racionalnog i potpunog dokumentiranja svrhe i namjene korištenja javnih sredstava, a kao jedan od primjera financijski značajnih navedeno je putovanje tadašnje ministrice Bisere Turković (SDA) na Bali. Na 15. demokratski forum, koji je prema agendi trajao jedan dan, putovala je samo ministrica, a putovanje je trajalo ukupno sedam dana, što je plaćeno 11.437 KM, navodi se u izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH. U izvješću se precizira da su ukupni izdaci Ministarstva vanjskih poslova BiH za službena putovanja u 2022. godini iznosili 1.468.910 KM, što je u odnosu na godinu ranije više za 515.660 KM ili 54 posto. Ured za reviziju institucija BiH ističe da Ministarstvo vanjskih poslova i pored višegodišnjih preporuka planove putovanja donosi neposredno prije same realizacije putovanja, kada su avionske karte i hotelski smještaj znatno viši, te da je na određena putovanja išao veći broj osoba i da su određena službena putovanja trajala neuobičajeno dugo. Revizija je ponovno konstatirala i problem nepotpunosti priložene prateće dokumentacije iz koje bi se jasno i nedvosmisleno zaključilo ko i u kom obimu snosi troškove službenih putovanja – organizator ili Ministarstvo, jer u većini slučajeva nije priloženo pozivno pismo ili druga pisana korespondencija kao osnov za ispravan obračun putnog naloga. Pored navedenog, pravdanje putnih naloga je vršeno i nakon propisanog roka od sedam dana, a iz prateće dokumentacije ako je dostavljena ne vide se svrha i opravdanost putovanja, dodaju revizori.

OGLAS

Uz službeni put na Bali, Ured za reviziju institucija BiH u izvješću je kao financijski značajnija izdvojila i putovanja u Australiju, Tajland, Maleziju i Singapur, kao i putovanje u SAD na sastanak sa Svjetskom bankom u trajanju od 11 dana, te Francusku u trajanju od 10 dana. U revizorskom izvješću se navodi da je u bilateralnu posjetu Maldivima putovala samo ministrica vanjskih poslova (Bisera Turković), da je putovanje trajalo sedam dana i da je za to utrošeno 14.933 KM, a da su plan i odluka o službenom putu doneseni dva dana prije putovanja, dok izvješće o putovanju revizorima nije dostavljen. Službena putovanja samo su jedan od problema koje je evidentirala revizija i zbog čega je Ministarstvo vanjskih poslova u Vijeću ministara dobilo najgore ocjene revizora od 28 institucija za koje je objavljeno izvješće o reviziji za 2022. godinu. Za reviziju financijskih izvješća Ministarstvo vanjskih poslova dobilo je mišljenje sa rezervom, a za usklađenost sa zakonskim i drugim propisima mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje. U obrazloženju mišljenja sa rezervom za dostavljanje financijskih izvješća navedeno je da revizori nisu bili u mogućnosti potvrditi točnost financijskih izvješća u dijelu stalnih i novčanih sredstava, potraživanja i obaveza Ministarstva, dok je kao osnov za mišljenje s rezervom o usklađenosti istaknuto da izdaci u vezi sa otvaranjem novih DKP-ova i izdaci za unajmljivanje vozila nisu u potpunosti realizirani i evidentirani u skladu sa propisima. Također je ukazano i da procedure zapošljavanja i unaprijeđenja, angažiranje osoba po ugovorima o djelu i davanje ovlasti za obavljanje drugih poslova nisu bile transparentne i u potpunosti usklađene sa zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM