viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 18.03.24 @ 20:58

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović držao je jučer govor na današnjem 20. Općem saboru HDZ-a. Najavio je da će srijeda, 17. travnja, kada se održavaju hrvatski izbori, biti neradni dan i u BiH.

“Poruka za sve one koji su razmišljali da se možda tog 16. i 17. u Bosni i Hercegovini neće moći organizirati aktivnosti izbora jer su dominantno dosad organizirani kroz školske institucije, to je bila jedina mogućnost. E pa sad odgovor i vama i svima onima koji slušaju, a i njima. Bit će za nas kao i za vas neradni dan. Samo će to kod nas biti svetkovina”, rekao je Čović i dobio velike ovacije HDZ-ovaca.

OGLAS

Danas se oglasilo i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Oni kažu da prema važećem zakonodavstvu Federacije BiH, proglašavanje neradnih dana u vezi s izborima u drugim državama nije moguće.

OGLAS

“Sa aspekta nadležnosti ovog ministarstva, ističu da se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao federalni zakon, primjenjuje Zakon o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73).

OGLAS

U skladu sa navedenim u Federaciji Bosne i Hercegovine se obilježavaju Nova godina i međunarodni praznik rada – Prvi svibnja. Osim navedenoga, u Federaciji  Bosne i Hercegovine na snazi su i Zakon o proglašenju 1. ožujka Danom neovisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95) i Zakon o proglašenju 25. studenog Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95).

Što se tiče odredbi iz Zakona o radu, odredbom članka 54. stavak 3. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), propisano je da je poslodavac dužan omogućiti radniku odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće, odnosno plaćeno odsustvo.

Shodno navedenom, a s obzirom da je pravo na korištenje ovog odsustva utvrđeno u svrhu zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba radnika, mišljenja smo da bi se isto moglo koristiti u periodu kada se u skladu sa vjerskim propisima, odnosno običajima i tradicijom, obilježavaju vjerski blagdani, kao i drugi kulturno-tradicijski događaji.

Obzirom da o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa odlučuje poslodavac, mišljenja smo da bi radnik i u slučaju namjere korištenja ove vrste odsustva, bio u obavezi da na vrijeme informira poslodavca”, prenose bh. mediji objašnjenje ministarstva.

“Naime, blagdani i po njima temeljeni neradni dani u Federaciji BiH određuju se shodno navedenim zakonskim propisima, a obzirom da u propisima nema predviđene odredbe o neradnim danima za dane izbora, odluke o proglašenju praznika po tom osnovu nisu u skladu s postojećim pravnim okvirom FBiH. Stoga, svi pravni subjekti i građani Federacije pozivaju se da se pridržavaju zakonskih propisa u vezi s radnim danima i praznicima”, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Iz Ministarstva dodaju da se po ovom pitanju oglašavaju zbog velikog broja upita medija, te da izjave na ovu temu neće davati do daljnjega.

Oglasi
LM