OGLAS
Vrijeme objave: 04.09.23 @ 08:34
OGLAS

Prema procjenama Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, na evidencijama nezaposlenih u ovom entitetu više od dvije trećine nezaposlenih ne traži posao, već su prijavljeni zbog ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje. Prije nekoliko dana iz Ministarstva je najavljeno donošenje pravilnika o evidencijama te odvajanje aktivnih od pasivnih tražilaca posla, piše Avaz.

OGLAS

Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, zaključno s 30. lipnja 2023. godine, na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje bilo je registrirano 274.820 osoba.

– Situacija je definitivno takva da je pola tih ljudi u inozemstvu, tako da bismo se nakon primjene adekvatnijeg sistema evidencije vjerojatno mogli iznenaditi realnim stanjem. 

OGLAS

Mi službeno imamo mnogo nezaposlenih, a nemamo radne snage, tako da je neophodno imati evidenciju osoba koje traže posao, koje zaista hoće da rade – kaže ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

OGLAS

Od blizu 275.000 nezaposlenih pravo na zdravstveno osiguranje, putem službi za zapošljavanje, ostvarilo je 193.078 osoba. 

OGLAS

Po primjeni novog pravilnika pasivni tražioci posla svoje pravo na zdravstvenu zaštitu morat će riješiti na drugačiji način. 

Najlakši način da se brzo riješi ovaj problem je univerzalno zdravstveno osiguranje za sve, kaže ekonomski analitičar Igor Gavran, prema uzoru na Veliku Britaniju, gdje su svi građani s prebivalištem u toj zemlji automatski zdravstveno osigurani.

– Ne postoji ni specifičan doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenika, nego se iz jedinstvenog socijalnog osiguranja i poreza sve financira. 

Još prije mnogo godina je Federalni zavod za programiranje razvoja predlagao reformu sustava kojom bi se potpuno ukinulo plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, a sistem financirao iz poreza, čime bi se oslobodili i poslodavci, pa bi cijena rada bila niža. 

I u ŽS je prije nekoliko godina obećavano da će svi građani biti osigurani, bez obzira na status, ali se odavno to više ne spominje – dodaje Gavran.

Realizacija preporuke
Federalni ministar Adnan Delić tvrdi da nitko neće ostati bez obaveznog zdravstvenog osiguranja. U pojašnjenju naglašava da je to pravo svakom građaninu zagarantirano Ustavom, ali i da službe za zapošljavanje trenutno servisiraju zdravstveno osiguranje za oko 195.000 osoba, ili više od 70 posto od ukupnog broja nezaposlenih.

– Smatramo da je potrebno izmijeniti zakonsku regulativu na način da zavodi zdravstvenog osiguranja ubuduće servisiraju zdravstveno osiguranje, a da se službe za zapošljavanje isključivo bave pitanjima posredovanja u zapošljavanju. 

Za realizaciju ove preporuke nužno je propisima o zdravstvenom osiguranju u FBiH osigurati pravo na obavezno zdravstveno osiguranje svim osobama s prebivalištem u FBiH koje nisu osigurane po drugom osnovu – rekao je Delić.

Jednostavno riješeno
Za postupnu realizaciju ove preporuke važno je iskoristiti mogućnosti informatičkog sistema, bolje uvezati zavode za zdravstvenu zaštitu, kantonalne službe za zapošljavanje i Poreznu upravu FBiH, čime bi veliki dio tehničkih pitanja bio riješen, smatra Delić.

– Realizacija ove preporuke mora riješiti i način financiranja obaveznog zdravstvenog osiguranja, naročito za osobe koje nisu aktivni tražioci posla. S obzirom na to da se ne radi o velikim sredstvima, te da u postojećem sistemu već postoje osigurana sredstva za dio korisnika, i to bi moglo biti jednostavno riješeno – istakao je Delić.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM