viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 15.10.23 @ 19:41

Brojni predmeti u kojima je Ustavni sud BiH zaključio kako postoji kršenje prava na “suđenje u razumnom roku”, kao jedan od segmenata prava na pravično suđenje iz članka II/3. e Ustava BiH i članka 6., stavka 1. Europske konvencije, znak su za uzbunu i poziv na žurne reforme koje trebaju popraviti situaciju koju karakterizira predugo trajanje sudskih postupaka u BiH.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Plan aktivnosti
Iako nije riječ o problemu koji je karakteristika samo bh. sudskog djelovanja već je i svojevrsni globalni problem, određene promjene su nužne jer je i sam europski put BiH uokviren kroz tematiku usklađivanja pravne prakse, čiji je dio svakako pravo pojedinca na suđenje u razumnom roku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upravo su promjene u tom smislu jedan od strateških prioriteta rada nove Vlade Federacije BiH, odnosno Ministarstva pravosuđa, koje je u sklopu programa rada Vlade 2023. – 2026. najavilo aktivnosti na izradi zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku kako bi se zaštitilo građane od nerazumno dugog sudovanja i kako bi se građane pravično obeštetilo, a jedan od poteza bit će i reformacija zakonskog rješenja o izvršnom postupku u skladu s europskim standardima. Jedna od ključnih obveza definiranih u okviru tematike usklađivanja pravne prakse odnosi na se pravo pojedinca na suđenje u razumnom roku, a što je pak jedno od prava koje proistječe iz Europske konvencije o ljudskim pravima, no veliki broj predmeta, uz nužno i očekivano podizanje standarda, dovodi do velikog izazova kako osigurati navedeno načelo. Članak 6. Europske konvencije određuje da pri utvrđivanju građanskih prava i obveza ili bilo koje kaznene optužbe protiv pojedinca svatko ima pravo na poštenu i javnu raspravu u razumnom roku. Iz ovog autonomnog pojma “razumnog roka” Europske konvencije proistekli su zahtjevi koji moraju biti ispoštovani u cjelini kako bi se suđenje smatralo pravičnim.

Kada je riječ o zakonskoj regulativi u BiH, u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, broj 40/22 od 21. lipnja 2022. godine, objavljen je Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine, koji je usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 29. sjednici Zastupničkog doma održanoj 7. lipnja 2022. godine i na 23. sjednici Doma naroda održanoj 15. lipnja 2022. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve postupke koji nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakon o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i Zakon o parničnom postupku Republike Srpske u članku 10., stavku 1. propisuju da stranka ima pravo da sud odluči o njezinim zahtjevima i prijedlozima u razumnom roku, a zakoni o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini propisuju da je sud dužan postupati žurno u postupku izvršenja, navodi se, među ostalima, u vodiču “Suđenje u razumnom roku”, publikaciji koja predstavlja dio širih aktivnosti koje The AIRE Centre provodi u Bosni i Hercegovini, a koja je izrađena u sklopu projekta pod nazivom “Jačanje pravosudnih kapaciteta u BiH za usklađivanje domaće sudske prakse s europskim pravnim standardima”, koji podržava Veleposlanstvo Velike Britanije u BiH.

Niz reformi
Pravo na pravično suđenje u razumnom roku dio je i domaćih ustavnih rješenja, a temeljem usvajanja međunarodnih standarda. Tako odredba članka II/2. Ustava Bosne i Hercegovine predviđa izravnu primjenu Europske konvencije u ustavnopravnom sustavu i supremaciju nad svim zakonima. Ova konvencija pak u svojem članku 6., stavku 1. navodi kako “prilikom utvrđivanja njegovih građanskih prava i obveza ili kaznene optužbe protiv njega svatko ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred neovisnim i nepristranim sudom ustanovljenim zakonom”. Nadalje, članak 5., stavak 3. istog dokumenta precizira da osoba koja je lišena slobode ima pravo pokrenuti postupak u kojem će sud brzo odlučiti o zakonitosti njezina pritvaranja i naložiti puštanje na slobodu ako je pritvaranje bilo nezakonito.

Osim reforme u ovom segmentu pravnog djelovanja, Federalno ministarstvo pravosuđa najavilo je i niz drugih zakonskih izmjena. Najvažniji strateški ciljevi Federalnog ministarstva pravosuđa odnosit će se na jačanje vladavine prava u Federaciji BiH, osobito borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala pronalaženjem načina koji će, uz nadogradnju pravnog okvira, odgovoriti izazovima i podići borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te slobode pristupa informacijama u Federaciji BiH na novu beskompromisnu razinu. Također, odnosit će se i na provođenje svih odluka ustavnih sudova i Europskog suda za ljudska prava u cilju pune zaštite svih individualnih i kolektivnih prava. Jedan od strateških ciljeva ovog ministarstva je i reforma javne uprave u cilju povećanja njezine odgovornosti, učinkovitosti i profesionalnosti, ali i uvođenjem elektroničke registracije poslovnih subjekata, što će u značajnoj mjeri poboljšati poslovno okružje.

Oglasi
LM