viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
//
zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju
Vrijeme objave: 06.03.24 @ 13:50

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila Prijedlog zakon o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (MIO) kojim se provodi presuda Ustavnog suda FBiH U-13/22 od 9.5.2023. godine, te ga u hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru.

Prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o MIO se dopunjava članak 89. na način da je dopunjen naziv tog člana riječima „i invalidsku“, te dodan stav kojim je propisano da se pravo na invalidsku mirovinu osigura korisniku koji nije u obaveznom osiguranju.

Oglas

Također, briše se članak 116. čime se, kako pojašnjava predlagač, korisnicima invalidskih mirovina omogućava sticanje statusa osiguranika u obaveznom osiguranju bez obustave isplate mirovine. Predlagač nadalje pojašnjava da pravo na invalidsku mirovinu stiče osiguranik kod kojeg je utvrđena prva kategorija invalidnosti, odnosno kod kojeg postoji potpuni gubitak radne sposobnosti.

Prema Zakonu o MIO gubitak radne sposobnosti (prva kategorija invalidnosti) postoji kada se utvrdi da osiguranik u obaveznom osiguranju trajno nije sposoban za rad na radnom mjestu odnosno poslu koji je obavljao na dan ocjene radne sposobnosti ili koje je obavljao prije prestanka osiguranja, kao ni za drugo radno mjesto odnosno posao koji odgovara njegovoj stručnoj spremi, odnosno radnoj sposobnosti stečenoj radom, niti se prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom može osposobiti za druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi odnosno radnoj sposobnosti stečenoj radom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predlagač smatra da su potpuni gubitak radne sposobnosti i, s tim u vezi, ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu, te istovremeno sticanje statusa osiguranika u obaveznom osiguranju dijametralno suprotne situacije, te da jedna isključuje drugu. Predloženom dopunom zakonodavac štiti temelje na kojima je postavljen sustav mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH, a u konačnici i proračun Federacije BiH.

Predlagač u obrazloženju navodi da se brisanjem članka 116. izvršava Presuda Ustavnog suda FBiH U-13/22 od 9.5.2023. godine, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Oglasi
LM