viteski_logo_white
Osmrtnice
Search
Close this search box.
Vrijeme objave: 04.10.23 @ 11:25

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebao razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH, čiji je predlagač Zastupnički dom državnog parlamenta.

Predložene izmjene predviđaju da posebnim znakom mogu biti obilježena i vozila u kojima se za vrijeme prevoženja nalaze osobe sa stupnjem invaliditeta 80 posto i više, dok važeća odredba propisuje da je to stupanj invaliditeta 100 posto.

Kako su ranije pojasnili predlagači zakona, suština izmjene je spuštanje stupnja invaliditeta za izdavanje znaka pristupačnosti s dosadašnjih 100 posto, na 80 posto i ukidanje diskriminacije osoba s invaliditetom u odnosu na takve osobe u susjednim državama i u državama Europske unije, gdje je uglavnom taj postotak 80 posto, nekada i niži.

Izaslanici bi trebali razmatrati i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH koji je predložio Zastupnički  dom.

Zastupnički dom je ranije usvojio predloženi zakon koji predviđa da nakon isteka porodiljnog dopusta , žena s djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo raditi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo raditi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta.

Definirano je da ovo pravo može koristiti i zaposlenik – otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu ili osoba koja se brine o djetetu u slučaju smrti oba roditelja, ako roditelji napuste dijete ili ako nisu u stanju brinuti se o djetetu.

Također se predviđa da žena s djetetom ili zaposlenik – otac djeteta imaju pravo raditi polovinu punog radnog vremena dok dijete ne navrši tri godine ako mu je, prema nalazu ovlaštenog doktora medicine, potrebna pojačana njega.

Izaslanici bi, između ostalog, trebali razmatrati i principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je također predložio Zastupnički dom, a kojim je predloženo povećanje granice za registraciju poreznih obveznika sa 50.000 KM na 100.000 KM zbog inflatornih kretanja i povećanja cijena roba i usluga.

Na dnevnom redu bi se trebalo naći  i izvješće o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2022. godinu, te Prijedlog odluke o osnivanju Ad hoc povjerenstva  Parlamentarne skupštine BiH za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Trebala bi biti razmatrana i izaslanička inicijativa Kemala Ademovića, koju u utorak nije podržalo Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost, a kojom se od Vijeća ministara BiH, a posebno od Ministarstva sigurnosti BiH, traži žurno pokretanje procedure za proširenje kapaciteta Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za minimalno 100 polaznika u roku od tri mjeseca od dana usvajanja inicijative.

Ademović je na sjednici Zajedničkog povjerenstva kazao da je, nakon što su razmatrali izvješće o radu granične službe za 2022. godinu došao na ideju da pokrene tu inicijativu „zato što izvješće o radu granične službe ukazuje na veliki broj nepopunjenih radnih mjesta u graničnoj službi“.

Oglasi
LM