OGLAS
Vrijeme objave: 26.03.24 @ 21:27
OGLAS

Centralna banka BiH objavila je redovni godišnji izvještaj o kartičnom poslovanju u BiH u prošloj godini. U izvještaju se navodi da je na kraju 2023. godine  ukupan broj aktivnih kartica  iznosio 2.454.350 i da je veći je za 121.219 u odnosu na 2022. godinu.

OGLAS

Kartice je svojim klijentima izdavala 21 banka u BiH, a tržištem dominiraju debitne kartice, uz sudjelovanje od 83,97 posto, uz izražen trend rasta.

Vrijednost kartičnih transakcija je u porastu, te je u 2023. godini iznosila 16.196.923.326 KM, što je rast za 14,85 posto u odnosu na godinu ranije. Evidentan je kontinuitet rasta vrijednosti kartičnih transakcija iz godine u godinu.

OGLAS

Ukupan broj kartičnih transakcija je bio 159.566.461 i uočava se trend rasta. Prosječna vrijednost jedne transakcije bila je 102 KM i veća je za 4 KM u odnosu na 2022. godinu, dok je prosječni godišnji promet po jednoj kartici iznosio 6.599 KM i veći je za 554 KM u odnosu na 2022. godinu.

OGLAS

Podaci ukazuju na evidentan rast prometa karticama na internetu. Postotak realiziranog prometa karticama na internetu u zemlji je iznosio 37 posto, a u inozemstvu 63 posto od ukupnog prometa karticama na internetu.

OGLAS

Zabilježen je i rast kartičnih transakcija na ATM, POS i internetu. Od ukupne vrijednosti kartičnih transakcija na ATM aparatima je realizirano 69 posto, putem POS uređaja 27 posto, dok je putem interneta realizirano 4 posto.

Realizirana vrijednost u inozemstvu karticama koje su izdale bh. banke smanjena je u 2023. godini za 5 posto  u odnosu na 2022. godinu, te iznosi 750.337.678 KM. U strukturi transakcija, podizanje gotovine na ATM i POS uređajima iznosi 20,83 posto, dok udio koji se odnosi na kupovinu robe i usluga na POS uređajima iznosi 79,17 posto.

U odnosu na 2022. godinu, povećana je realizirana vrijednost inozemnih kartica u bh. bankama i trgovinama za 13,40 posto i iznosi 3.357.981.311 KM. U strukturi transakcija, podizanje gotovine na ATM i POS uređajima sudjeluje sa 58,43 posto, dok je udio kupovine robe i usluga na POS uređajima 41,57 posto.

Banke konstantno rade na uvođenju u ponudu većeg broja ATM i/ili POS uređaja. U protekloj godini bilo je instaliranih ukupno 1.717 ATM uređaja i 34.019 POS uređaja. Od ukupnog broja instaliranih POS uređaja, 33.614 je instalirano u trgovinama i 405 na šalterima banaka, pokazuju podaci Centralne banke BiH.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM