viteski_logo_white
Osmrtnice
Search
Close this search box.
Vrijeme objave: 30.06.23 @ 14:27

Ukoliko vam se ne sviđa ime koje ste dobili od roditelja nakon rođenja, moguće je promijeniti i ime i prezime, a za to vam je potrebno nešto novca, dosta papirologije i strpljenja.

Postupak zamjene osobnog imena, ili samo imena ili samo prezimena, podrazumijeva obraćanje nadležnom organu (Odjeljenju za administraciju) sa zahtjevom za promjenu imena i sljedećim prilozima:

izvod iz matične knjige rođenih
uvjerenje o državljanstvu
izvod iz matične knjige vjenčanih za osobe koje su sklopile brak
uvjerenje nadležnog poreznog organa (porezne ispostave) da osoba nema neizmirenih poreznih obaveza prema Federaciji Bosne i Hercegovine
uvjerenje nadležnog carinskog organa (UNO) da osoba nema neizmirenih obaveza po osnovu carine i neizravnih poreza, te 8 KM pristojbe
ovjerena kopija važeće osobne iskaznice
uvjerenje o prebivalištu
uvjerenje nadležnog suda iz mjesta prebivališta da se protiv osobe ne vodi krivični postupak.
Postupanje po navedenom zahtjevu traje oko mjesec dana ili duže, jer je potrebno izvršiti dodatne provjere čiji cilj je dokazivanje da osoba koja je podnositelj zahtjeva ne mijenja osobno ime radi izbjegavanja zakonom predviđenih obaveza.

Nakon udovoljavanja zahtjevu, podnositelju zahtjeva će biti uručeno rješenje o promjeni osobnog imena.

Kad ime nije moguće promijeniti?
Promjena imena neće se odobriti osobi protiv koje se vodi krivični postupak, ili osobi koja je osuđena za krivično djelo dok kazna nije izvršena, ili dok traju pravne posljedice osude, osobi za kojom je raspisana međunarodna potraga, kao ni osobi za koje se utvrdi da je zahtjev podnijela radi izbjegavanja obveza utvrđenih aktom nadležnih organa.

Osoba kojoj je odobrena promjena imena ili prezimena, ne može podnijeti novi zahtjev za promjenu imena u roku od pet godina od dana izvršenog upisa promijenjenog imena u matične knjige, ukoliko posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Promjena osobnih dokumenata
Naravno, s promjenom imena unutar matičnih knjiga, bit će potrebno i izvršiti zamjenu svih onih dokumenata sa starim imenom. Osoba koja je promijenila ime ili prezime dužna je u roku od 15 dana od dana izvršenog upisa promjene u matične knjige podnijeti zahtjev za zamjenu osobnih dokumenata (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola i drugi dokumenti) nadležnom organu.

Ukoliko osoba koja je promijenila ime ili samo ime ili samo prezime ne podnese zahtjev u tom roku, nadležno ministarstvo će poništiti rješenje kojim je odobrena promjena.

Oglasi
LM