viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 21.04.24 @ 16:54
OGLAS

Povratak na posao i traženje kvalitetne skrbi za dijete mnogim roditeljima predstavlja stres.

Unatoč brojnim mogućnostima koje su se s vremenom pojavile, pitanje brige o djeci jedno je od najspornijih za roditelje, posebno kada moraju izabrati između vrtića, “baka-servisa” ili pak dadilje. Prema stručnim studijama koje su se provodile u posljednjih nekoliko godina, prve tri godine i dalje predstavljaju vrlo osjetljivo razdoblje za malu djecu pa je u tom razdoblju najbolje da djeca ostanu kod kuće, piše Večernji list BiH. No, nemaju svi roditelji taj luksuz, zbog čega se najčešće odlučuju za vrtić.

OGLAS

I tako je potreba za vrtićima postala sve veća, u velikom broju njih postoje i liste čekanja. Kolika je, zapravo, potreba za vrtićima, najbolje pokazuje dokument Federalnog zavoda za statistiku “Pedagoško obrazovanje” koji je prezentirao podatke o broju djece u vrtićkim skupinama u Federaciji BiH, kao i broju pedagoških ustanova u pet godina. Kako je prezentirano u podacima, na području Federacije 2019./2020. bilo je 208 predškolskih ustanova, a 2023./2024. godine 255 predškolskih ustanova. Usporedimo li broj vrtićkih skupina 2019./2020. i 2023./2024., vidimo kako je u pet godina na području ovog entiteta otvoreno 47 novih ustanova u kojima se vodi skrb o djeci predškolske dobi. U pet godina značajno je rastao i broj djece u vrtićima – 6719 (2019./2020. u vrtićima je boravilo 16.756 djece, a 2023./2024. u predškolskim ustanovama bilo ih je 23.475).

OGLAS

Provjerili smo i u kojim se županijama stvorila potreba za otvaranjem novih vrtića, a u kojima su se zatvarali. Iako je broj djece u vrtićima rastao, oni su se zatvarali u Unsko-sanskoj županiji. U ovoj županiji prve promatrane godine bilo je 18 predškolskih ustanova, a pet godina poslije 16, dok je 2019./2020. u vrtićima boravilo 1453 djece, a 2023./2024. godine 1731 dijete. U Posavskoj županiji broj odgojno-obrazovnih ustanova u pet godina nije se mijenjao i bile su tri, dok je broj djece u pet godina povećan za 41. U Tuzlanskoj županiji za pet godina otvorilo se deset novih vrtića. Kako je prikazano u podacima, 2019./2020. u ovoj županiji radilo je 25, a 2023./2024. godine 35 predškolskih ustanova, što je, naravno, rezultat značajnog povećanja broja djece predškolske dobi u vrtićima, koji je s 2627 “skočio” na 3529 djece, što je povećanje od 902 djece u vrtićima. Na području Zeničko-dobojske županije otvoreno je sedam novih predškolskih ustanova. Prve promatrane godine bilo ih je 30, a pet godina poslije 37 u kojima je 567 djece više 2023./2024. godine u odnosu na 2019./2020. godinu. U Bosansko-podrinjskoj županiji jedan vrtić je zatvoren i sada na području ove županije radi samo jedna predškolska ustanova u kojoj boravi 205 djece. Četiri vrtića više otvorena su u Srednjobosanskoj županiji, 2019./2020. bilo ih je 16, a 2023./2024. godine 20. U tih pet godina broj djece koja borave u tim predškolskim ustanovama veći je za 430. Hercegovačko-neretvanska županija postala je bogatija za devet novih vrtića u kojima je boravilo 850 djece više. U gradovima i općinama ove županije 2019./2020. radilo je 27 vrtića u kojima je boravilo 2418 djece, a 2023./2024. godine radilo je 36 vrtića u kojima je bilo 3268 djece.Više vrtićaIako je u Zapadnohercegovačkoj županiji broj djece koja idu u vrtić u 2023./2024. veći za 515 u odnosu na pet godina prije, broj predškolskih ustanova ostao je isti te ih u četirima gradovima i općinama koje pripadaju ZHŽ-u ima 20. Najveće povećanje broja djece u predškolskim ustanovama i broj novootvorenih vrtića zabilježeni su u Sarajevskoj županiji. U pet godina stvorena je potreba za otvaranjem čak 16 vrtića. Umjesto 61, koliko ih je nekada bilo, sada na području ove županije radi 77 predškolskih ustanova. U sve vrtiće koji rade na području SŽ-a danas dolazi 2678 djece više nego prije pet godina. Kako je prikazano u ljestvici Federalnog zavoda za statistiku, broj djece je s 5001 povećan na 7679. U Hercegbosanskoj županiji danas radi deset vrtića, odnosno četiri više nego 2019./2020. godine. U tih pet godina i broj djece veći je za 429, odnosno s 390 povećan je na 819.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM