viteski_logo_white
Osmrtnice
Search
Close this search box.
Vrijeme objave: 25.06.23 @ 13:04

Ukoliko putujete preko graničnih prijelaza u Bosnu i Hercegovinu trebate biti upoznati sa sljedećim pravima i obavezama koje imate kao fizičke osobe koje prelaze graničnu crtu. Svaki putnik prilikom ulaska u carinsko područje BiH sa sobom može unijeti osobni prtljag.

Osobni prtljag je sav prtljag koji putnik prijavi nadležnom carinskom organu pri ulasku u carinsko područje Bosne i Hercegovine, kao i svaki drugi prtljag kojeg naknadno predoči carinskom organu nakon dolaska u to područje, pod uvjetom da može dokazati da je navedeni prtljag istovremeno prilikom odlaska iz druge države predao prevozniku kao svoj osobni prtljag radi prevoza u Bosnu i Hercegovinu. Roba nekomercijalnog karaktera je roba za koju se određeni carinski postupak zahtijeva povremeno i čija vrsta i količina ukazuju na to da je namijenjena za privatnu, osobnu ili upotrebu u domaćinstvu primatelja ili osobe koja je unosi ili je jasno da se radi o poklonima. U skladu sa člankom 207. točka a) alineja 16) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 58/15) od plaćanja uvoznih naknada oslobađa se osobni prtljag putnika, te roba nekomercijalnog karaktera u osobnom prtljagu putnika koju putnici unose sa sobom iz druge države u propisanoj vrsti, količini i vrijednosti. Uvjeti i postupak za navedeno oslobađanje regulirani su čl. 34. i 35. Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih naknada (Službeni glasnik BiH, broj 24/18),.Oslobađanje od plaćanja uvoznih naknada odobrava se uz sljedeća količinska ograničenja po putniku i danu:

  • duhan i duhanski proizvodi: do 200 cigareta, ili do 100 cigarilosa (cigarilosi su cigare težine do 3 grama po komadu), ili do 50 cigara, ili do 250 grama duhana za pušenje, ili odgovarajuća proporcionalna kombinacija količine navedenih duhanskih proizvoda,
  • alkohol i alkoholna pića: s učešćem alkohola većim od 22% volumena, ili nedenaturirani etilni alkohol s učešćem alkohola od 80% volumena i više: 1 litra, ili s učešćem alkohola 22% volumena i manje: 2 litre, ili odgovarajuća proporcionala kombinacija količine navedenog alkohola i pića, vino: 4 litre, pivo: 16 litara.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih naknada na ostalu robu nekomercijalnog karaktera u osobnom prtljagu putnika ograničava se na predmete u vrijednosti do 600 konvertibilnih maraka po putniku i danu, neovisno od vrste prevoznog sredstva kojim putnik putuje. U navedenu vrijednost ne uračunava se naprijed nabrojana roba (duhan i duhanski proizvodi, alkohol i alkoholna pića, mirno vino i pivo). Vrijednost osobnog prtljaga putnika, koji se uvozi privremeno, ili se uvozi ponovno nakon privremenog izvoza, i vrijednost lijekova neophodnih za osobne potrebe putnika, ne uzima se u obzir za potrebe primjene navedenog oslobađanja, piše GPMaljevac. Za robu koja se nalazi u osobnom prtljagu putnika postupajući carinski službenik, oslobađanje od plaćanja uvoznih naknada odobrava usmeno. Roba koja se nalazi u osobno prtljagu putnika a koja ispunjava uvjete za oslobađanje od plaćanja uvoznih naknada, oslobođena je i od plaćanja: poreza na dodanu vrijednost, shodno članku 26. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Službeni glasnik BiH, br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i akcize, sukladno članku 30. stavak (1) točka c) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17).

Ako je vrijednost pojedinog predmeta koji se uvozi veća od 600 konvertibilnih maraka, u svrhu ostvarivanja oslobađanja od plaćanja uvoznih naknada, vrijednost takvog predmeta ne može se podijeliti, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dvije ili više osoba (npr. ako putnik unosi televizor carinske vrijednosti 800 konvertibilnih maraka, ne može se izvršiti podjela vrijednosti te robe pa da se na vrijednost od 600 konvertibilnih maraka roba oslobodi od plaćanja uvoznih dažbina, a da se na dio vrijednosti od 200 konvertibilnih maraka obračunaju i naplate naknade, nego će carinski organ obračunati i naplatiti uvozne naknade i druge indirektne poreze na cjelokuponu carinsku vrijednost predmetnog televizora od 800 KM, ili npr. kada četiri putnika u motornom vozilu uvezu jedan predmet carinske vrijednosti 2.400,00 konvertibilnih maraka, te zahtjevaju primjenu povlastice, ne može se odobriti povlastica, nego se uvozne dažbine i drugi indirektni porezi obračunavaju na ukupnu carinsku vrijednost tog predmeta). Dozvoljeno je 1kg unijeti ili poslati u Bosnu i Hercegovinu osobne pošiljke mesa i mlijeka i njihovih proizvoda pod uvjetom da one dolaze iz države članica EU, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskih ostrva, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Srbije i Sj.Makedonije, a 2kg hrane za djecu ili kućne ljubimce. Unošenje lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama neophodnim za uobičajenu terapiju i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepis povijestu bolesti, potvrda liječnika, recept). Za putovanje iz BiH prema EU većina ovog ne važi jer je pravilo strožije.

Oglasi
LM