viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 15.05.24 @ 17:15
OGLAS

Trgovci i ugostitelji u Županiji Sarajevo (ŽS) na meti su lažnih inspektora koji im nastoje iznuditi novac. O ovim događajima se oglasila Županijska uprava za inspekcijske poslove ŽS, kojoj se u toku posljednjih mjesec obratilo više gospodarskih subjekata.

Inspekcija je ukazala na važne elemente inspekcijskog nadzora propisane Zakonom o inspekcijama ŽS, a pomoću kojih je moguće identificirati službene osobe:

OGLAS
  • Inspektor ima iskaznicu i značku kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlaštenja predviđena zakonom, a koju je dužan nositi pri vršenju inspekcijskog nadzora,
  • Prije početka vršenja inspekcijskog nadzora inspektor je obvezan predstaviti se subjektu nadzora uz predočavanje službene iskaznice sa fotografijom i značkom,
  • Subjekti nadzora mogu zahtijevati od inspektora da im prilikom inspekcijskog nadzora predoče pisani nalog za vršenje inspekcijskog nadzora koji izdaje glavni inspektor,
  • O izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektor je obvezan sačiniti zapisnik i u njemu navesti činjenično stanje utvrđeno inspekcijskim nadzorom, a osoba koja je prisutna nadzoru dužna je potpisati zapisnik,
  • Jedan primjerak zapisnika predaje se osobi koja je zatečena i prisustvovala inspekcijskom nadzoru kod subjekta nadzora odmah nakon sačinjavanja,
  • Važno je napomenuti da se prekršajni nalozi za učinjeni prekršaj izdaju na propisanom obrascu, čije se kopije dostavljaju okrivljenom putem pošte, što znači da se ne izdaju mandatno (na licu mjesta).

,,Još jednom skrećemo pažnju svim gospodarskim subjektima u Županiji Sarajevo da svaku sumnju na lažno predstavljanje službenih osoba odmah trebaju prijaviti nadležnim policijskim upravama ili informaciju o tome dostaviti Županijskoj upravi, koja će o svim dobivenim saznanjima upoznati nadležne organe, kao što će biti učinjeno i sa do sada prikupljenim podacima sa terena”, naveli su iz Županijske uprave za inspekcijske poslove ŽS.

OGLAS

Napominju da je lažno predstavljanje, odnosno neovlašteno nošenje oznake službene ili vojne osobe, krivično djelo za koje je predviđena novčana ili kazna zatvora do jedne godine.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM