viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 08.03.24 @ 17:58

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas po žurnom postupku Prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na razini BiH, što je jedan od uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom.

Zakon je usvojen s 10 glasova “za” i 5 “suzdržanih” glasova, bez glasova “protiv”.Vijeće ministara BiH je jednoglasno usvojilo i uputilo Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na razini BiH, s oznakom EI kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti sa zakonodavstvom EU i međunarodnom praksom u tom području.

OGLAS

Iz Vijeća ministara BiH je navedeno da se donošenjem ovog zakona, koji je predložilo Ministarstvo pravde, ispunjava jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu europskih integracija BiH i jedan od ključnih uvjeta za dobivanje statusa kandidata.Cilj zakona je sprječavanje sukoba interesa u vršenju javnih dužnosti u institucijama na razini BiH, odnosno uklanjanje privatnih utjecaja na donošenje odluka, jačanje integriteta, objektivnosti, neovisnosti, nepristranosti i transparentnosti u vršenju javne dužnosti, prevencija i borba protiv korupcije, te jačanje povjerenja građana u institucije BiH.

OGLAS
Oglasi
LM