viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 30.04.24 @ 12:21
OGLAS

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas na prijedlog Federalnog ministarstva pravde Nacrt zakona o zaštiti prava na pravično suđenje u razumnom roku. Ovim zakonom propisuju se način, uvjeti i postupak zaštite prava na pravično suđenje u razumnom roku u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima i tužiteljstvima u postupcima istrage u FBiH. Njegova svrha je da spriječi nastajanje povrede prava na pravično suđenje u razumnom roku, pruži sudsku zaštitu u slučaju povrede tog prava, kao i pravično obeštećenje.

U razlozima za donošenje ovog propisa je, između ostalog, navedeno da je Ustavni sud BiH u više slučajeva utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku, te naložio provođenje generalnih mjera kao što je uvođenje preventivnog pravnog lijeka koji se odnosi na dužinu postupka. Također, u konkretnim slučajevima utvrđena je i naknada štete podnositeljima apelacija koje su pale na teret odgovarajućeg županijskog, odnosno proračuna FBiH. Predlagatelj navodi da ovaj nacrt zakona predviđa jasan, efikasan i ekonomičan zakonodavni okvir kojim se osigurava mehanizam preventivnog pravnog lijeka.

OGLAS

Predlagatelj u obrazloženju, između ostalog, navodi da ovaj nacrt zakona čine četiri poglavlja kojima se definira postupak ostvarenja prava na pravično suđenje u razumnom roku pred sudovima u FBiH. Propisana su pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku i to zahtjev za ubrzanje postupka radi izbjegavanja povrede prava na pravično suđenje u razumnom roku, kao i zahtjev za zaštitu prava na pravično suđenje u razumnom roku i pravično novčano obeštećenje za nematerijalnu štetu.

OGLAS

Nacrt sadrži i odredbe kojima se propisuje zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na pravično suđenje u razumnom roku, odnosno stjecanje prava, te visina novčanog obeštećenja, isplata, kao i osiguranje sredstava. Člankom 21. teksta zakona utvrđeno je da visinu novčanog obeštećenja županije mogu drugačije urediti.

OGLAS

Po navedenom zahtjevu odluku donosi predsjednik suda ili glavni tužitelj, a na čije rješenje stranka ima pravo žalbe predsjedniku neposredno višeg suda, odnosno glavnom federalnom tužitelju, a ako je rješenje donio predsjednik Vrhovnog suda FBiH. Odluku po žalbi donosi vijeće Upravnog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH sastavljeno od troje sudaca, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM