viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 30.04.24 @ 15:37
OGLAS

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas na prijedlog Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije Prijedlog zakona o rudarstvu FBiH koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru.

Prijedlogom novog zakona o rudarstvu uređuje se pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, zatim način i uslovi upravljanja mineralnim sirovinama, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu i sigurnost zdravlja radnika na radu, obustava izvodenja i trajni prekid rudarskih radova, tehnička dokumentacija i projektovanje, rudarska mjerenja i rudarski planovi, ali i inspekcijski nadzor, zaštita i uređenje prostora, te kaznene odredbe i druga pitanja vezana uz upravljanje mineralnim sirovinama i izvodenje rudarskih radova na teritoriji Federacije BiH.

OGLAS

Danas utvrđenim prijedlogom zakona se definira da je rudno bogatstvo dobro od općeg interesa kao i da je pod posebnom zaštitom. Utvrđeni prijedlog sadrži i odredbe o upravljanju mineralnim sirovinama kroz odredbe o Strategiji upravljanja mineralnim sirovinama, Planu upravljanja mineralnim sirovinama i nadležnostima za donošenje, kao i o Planu upravljanja mineralnim sirovinama i prostornom planiranju. U Prijedlogu zakona su i odredbe o izvođenju rudarskih radova, mjerama zaštite na radu, te o privremenim, potpunim i trajnim obustavama rudarskih radova, kao i o tehničkoj dokumentaciji i peojektiranju. Također, Prijedlogom zakona su obuhvaćene i odredbe koje se tiču rudarskih planova i mjerenja, te nadzora, zatim zaštite i uređenja prostora, ali i kaznene odredbe.

OGLAS

Resorno ministarstvo kao predlagatelj, između ostalog, pojašnjava da je važeći Zakon o rudarstvu FBiH u praktičnoj primjeni duže od deset godina, te da je njegova praktična primjena ukazala na potrebu preciziranja određenih normi, izmjenu i usklađivanje, otklanjanje nejasnoća i slično. Također podsjećaju da je Planom rada Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije za 2020. godinu bila planirana izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu FBiH, ali da je, nakon provedenih konsultacija i Mišljenja Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije u kojem se predlaže da se umjesto predloženih izmjena i dopuna pristupi izradi novog teksta predmetnog zakona donesena odluka da se pristupi izradi novog teksta Zakona o rudarstvu FBiH.

OGLAS

Radna grupa za izradu novog Zakona o rudarstvu FBiH formirana je 2020. godine. Vlada Federacije BiH je 16.9.2021. godine utvrdila Nacrt zakona o rudarstvu FBiH koji je potom usvojen u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH 27.10.2021. godine, te u Domu naroda Parlamenta FBiH 3.3.2022. godine. Javne rasprave u Sarajevu i u Mostaru provelo je Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije u travnju i svibnju 2022. godine.

U procjenama ekonomske opravdanosti donošenja ovog propisa je navedeno da se njegovim donošenjem uređuje oblast rudarstva u Federaciji BiH u smislu zaštite prirodnog bogatstva i korištenje mineralnih sirovina u komercijalne svrhe, odnosno gospodarski razvoj, te da bi se socijalni utjecaji trebali ogledati u smislu intenzivnijeg gospodarskog razvoja i povećanjem opće zaposlenosti.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM