viteski_logo_white
Osmrtnice
Search
Close this search box.
Vrijeme objave: 26.07.23 @ 08:22

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o rasporedu sredstava tekuće pričuve Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu Ministarstvu sigurnosti BiH u svrhu saniranja posljedica poplava iz svibnja ove godine uz korekcije na sjednici. Odlukom se raspoređuju sredstva u iznosu milijun KM iz tekuće proračunske pričuve koje je Vijeće ministara BiH odobrilo svojom odlukom na 12. sjednici u svrhu saniranja posljedica poplava u Bosni i Hercegovini, i to po 500.000 KM za najugroženije općine i gradove u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj.

U Federaciji BiH ova se sredstva dodjeljuju najugroženijim gradovima i općinama, a sredstva se u odgovarajućim iznosima dodjeljuju  Bihaću, Bosanskoj Krupi, Sanskom Mostu, Bužimu i Bosanskom Petrovcu, Velikoj Kladuši i Čeliću (po 50.000 KM), Cazinu (100.000 KМ) te Teočaku i Sapni (po 25.000 KM). U Republici Srpskoj 500 tisuća KM dodjeljuje se najugroženijim općinama, i to Novom Gradu (200.000 KM) te Prijedoru, Kozarskoj Dubici i Kostajnici (po 100.000 KM). Grantovi ministarstva za ljudska prava Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o načinu korištenja grantova Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2023. godinu uz korekcije na sjednici. Riječ je o sredstvima u ukupnom iznosu оd 1.756.000,00 KM koja su osigurana na  poziciji tekućih transfera, grantova i drugih tekućih izdataka u proračunu Ministarstva zа ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način sredstva granta s pozicije „tekući transferi drugim razinama vlasti” dodjeljuju se za stambeno zbrinjavanje Roma (840.000 KМ), zа njihovo zapošljavanje (200.000 KМ), zdravstvenu zaštitu (300.000 KM) i zа obrazovanje Roma (40.000 KМ). Sredstva za poboljšanje uvjeta života Roma u BiH namijenjena su poglavito lokalnim zajednicama i raspoređuju se u okvirnim odnosima za Federaciju Bosne i Hercegovine 62,66 %, Republiku Srpsku 31,34 % i za Brčko distrikt BiH 6 %, a s ciljem realizacije ciljeva utvrđenih Odlukom о usvajanju Akcijskog plana Bosne i Hercegovine zа društvenu inkluziju Roma zа razdoblje 2021.-2025.  Grantovi neprofitnim organizacijama Istodobno se jedinicama lokalne samouprave zа implementaciju Politike о suradnji s iseljeništvom dodjeljuju grant sredstva u iznosu 80.000 KМ na temelju kriterija definiranih ovom odlukom. Sredstva će biti dodjeljivana na temelju projekata, putem javnoga poziva.

Kada je riječ o poziciji „grantovi neprofitnim organizacijama” sredstva se dodjeljuju organizacijama osoba s invaliditetom (66.000 KM), udrugama nacionalnih manjina (100.000 KМ), udrugama obitelji nestalih osoba u BiH (50.000 KМ) i organizacijama zа ljudska prava u cilju promidžbe ljudskih prava u BiH (80.000 KМ). Grant sredstva dodjeljivat će se udrugama i zakladama iz Bosne i Hercegovine sukladno ovoj odluci i Pravilniku о kriterijima za financiranje i sufinanciranje projekata u oblastima od javnog interesa, а prema kriterijima utvrđenim ovom odlukom i na temelju javnog natječaja. 

Oglasi
LM