viteski_logo_white
Osmrtnice
Vrijeme objave: 01.07.23 @ 08:32

Dva mjeseca od formiranja nova Vlada FBiH priprema cijeli niz reformi i politika za unapređenje ekonomskog stanja u većem entitetu. Porezna reforma je možda i najvažniji potez koji se priprema za naredni period. Godinama poslodavci visoke namete na plaće, prvenstveno doprinose, ističu kao osnovnu prepreku za lakše zapošljavanje i poslovanje. Vlada FBiH intenzivno priprema izmjene zakona o porezima i doprinosima kojima bi se smanjilo opterećenje na plaće, a, iako konačni postoci još nisu utvrđeni, cilj je značajno smanjiti opterećenje koje se plaća državi. Ovo smanjenje trebalo bi biti preusmjereno u neto plaće radnika, što bi omogućilo rast plaća u FBiH.

Osim smanjenja doprinosa, Vlada FBiH kao cilj u okviru strategije razvoja Federacije 2027. planira da bude 40 poduzetnika na tisuću stanovnika te tako napravi skok za 20 mjesta na svjetskoj listi lakoće poslovanja. BiH je trenutno, prema indeksu o lakoći poslovanja, rangirana na 90. mjestu na svijetu, a posebno smo loše rangirani u kategoriji pokretanja posla, gdje smo na mizernom 184. mjestu u svijetu. Vlada FBiH je kao jedan od glavnih ciljeva zacrtala upravo olakšavanje pokretanja biznisa. Uz smanjenje nameta i olakšavanje registracija biznisa, Vlada FBiH u strategiji namjerava povećati i produktivnost poslovnih subjekata u ovom entitetu. Također, planira i ograničenje javne potrošnje kroz fiskalnu konsolidaciju i smanjenje rashoda, dok se daleko veći dio prihoda planira preusmjeriti u investicijsku potrošnju radi poticanja ekonomskog rasta i razvoja privatnog sektora. Nikšićeva vlada ima u planu i ubrzati rast mirovina, pa je tako doneseno vanredno usklađivanje od 3,9, koje je izvršno s mirovinama za svbanj 2023. godine. Pokrenuta je, također, inicijativa za izradu dokumenta politike demografskog razvoja i oporavka FBiH. Kada su u pitanju infrastrukturni projekti, prioriteti su nastavak izgradnje Koridora 5C i izgradnja nove trase autoputa od Doboja prema Tuzli te dalje prema Zvorniku, uz koju bi se radila i željeznička pruga, odnosno elektrifikacija pruge. Oko ovih projekata već su vođeni pregovori s međunarodnim financijskim institucijama. Prve mjere koje su već poduzete i planirane ekonomske reforme ulijevaju povjerenje da će Vlada FBiH pokrenuti prijeko potrebne promjene koje se već godinama čekaju i značajno unaprijediti investicijski ambijent i lakoću poslovanja u Federaciji.

Za sve ove reforme trebat će većinska podrška u oba doma Parlamenta FBiH. S obzirom na to da je trenutna većina u Federaciji vrlo tijesna, očekuje se da i opozicijske stranke, sa SDA na čelu, podrže reforme i zakone koji bi olakšali poslovanje, smanjili namete i omogućili ekonomski rast u FBiH. Nadati se da dobre mjere neće biti rušene radi jeftinog politikantstva.

Oglasi