viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 01.11.23 @ 08:39

Svećenik Vrhbosanske nadbiskupije i ravnatelj KŠC „Sv. Pavao“ u Zenici vlč. Vlatko Rosić uspješno je u utorak, 31. listopada 2023. na Sveučilištu u Mostaru obranio svoju doktorsku disertaciju te je stekao akademski stupanj doktora pedagogijskih znanosti, piše nedjelja.ba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svoju radnju pod naslovnom Školski vjeronauk u kontekstu suvremenih društveno-kulturnih i odgojno-obrazovnih promjena izradio je pod mentorstvom akademika Mladena Bevande, profesora emeritusa. Doktorski rad čine 174 stranice, od čega se 144 odnose na osnovni tekst doktorskog rada, šest je stranica uvoda, pet zaključka, 16 literature i dvije su životopisa autora s popisom objavljenih djela. Prije uvoda napisan je sažetak i prošireni strukturirani sažetak na engleskom jeziku. Sam rad je podijeljen u sedam poglavlja, od čega se četiri poglavlja odnose na teorijska razmatranja, dok su po jedno poglavlje posvećeni metodologiji i rezultatima istraživanja te raspravi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlč. Rosić je svojom radnjom osvijetlio stvarnost kako Crkva u suvremenom svijetu na različite načine ostvaruje svoje temeljno poslanje navještaja Isusa Krista – evangelizaciju. Školski vjeronauk jedan je od oblika tog temeljnog navještaja i Crkva ga shvaća kao ostvarenje vlastitog služenja i otvaranja svijetu. Osim svojih zadaća iz liturgijskog područja, Crkva trajno želi biti prisutna i kao služiteljica i navjestiteljica. Stoga je školski vjeronauk prostor i nova mogućnost Crkve da ostvaruje svoje evangelizacijsko poslanje i služeći svijetu na području odgoja i obrazovanja, navijesti humano lice Boga Isusa Krista svakom čovjeku. U većini slučajeva vjeronauk je izborni predmet čime se želi istaknuti dragovoljnost i slobodu izbora roditelja, ali isto tako i povjerenje u demokratičnost škole i društva.

Korištenjem opsežne literature, relevantnih i recentnih izvora, a na poseban način u empirijskom dijelu istraživanja, autor je osigurao temeljit i sustavan pregled navedene problematike, te ju učinio dostupnom za nove poglede, čime je otvorio prostor za daljnja istraživanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Samom svečanom akademskom činu na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti uz doktoranda sudjelovali su članovi njegove obitelji, prijatelji i kolege svećenici, među kojima i generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić te djelatnici zeničkog KŠC-a.

Vlč. Vlatko Rosić rođen je 16. siječnja 1979. u Zenici gdje je završio osnovnu školu. Klasičnu je gimnaziju pohađao u sjemeništu Zmajević u Zadru. Teologiju je diplomirao 2004., kada je i zaređen za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije. Nakon toga upisao je poslijediplomski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu te je magistrirao pedagogijske znanosti. Prvu svećeničku službu obavljao je kao župni vikar u Žepču. Nakon toga imenovan je odgojiteljem u Internatu Katoličkog školskog centra Sv. Josip u Sarajevu, gdje je radio s mladima koji pohađaju srednju školu KŠC-a. Pored toga, predavao je etiku i moral u Osnovnoj i Srednjoj medicinskoj školi KŠC-a. Jedno vrijeme bio je član radne skupine za odgoj i obrazovanje pri Vijeću ministara BiH u ime Biskupske konferencije BiH. Ravnateljem KŠC-a Sv. Franjo u Tuzli bio je od 2007. do 2017. kada je imenovan ravnateljem KŠC-a Sv. Pavao u Zenici. Uz službu ravnatelja Centra, član je Vijeća za mlade u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kao i Uredničkoga vijeća Katoličkoga tjednika i član Odbora za međureligijsku suradnju Zenica Međureligijskoga vijeća u BiH u ime Katoličke Crkve. Uz to je predsjednik Napretkove podružnice u rodnom gradu te je odnedavno i član Središnje uprave spomenutog društva.

Oglasi
LM