viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 30.11.23 @ 18:14

Federalna granična sanitarna inspekcija zabranila je uvoz pošiljke 1.596 komada napitka PRIME ICE POP HYDRATION podrijetlom iz Velike Britanije, priopćeno je iz ureda direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uvoz ove pošiljke zabranjen je danas prilikom kontrole na Graničnom prijelazu/Mjestu carinjenja Rajlovac u Sarajevu zbog neispunjavanja uvjeta za uvoz. Zapovijeđeno je vraćanje pošiljatelju odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat pošiljke nije moguć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane čije se carinjenje vrši na MC Rajlovac – Sarajevo, laboratorijskom analizom uzetih uzoraka kontroliranog proizvoda utvrđeno je da njegov sadržaj ne odgovara navedenim informacijama za krajnjeg potrošača, uključujući podatke na deklaraciji i informacije u vezi s izbjegavanjem konzumiranja specifičnih sastojaka koji štetno djeluju na zdravlje ljudi.

Nadalje, utvrđeno je da je uzorak nepotpuno i nepropisno deklariziran, što je u suprotnosti s članom 6. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe (“Službeni list SFRJ”, broj: 53/1991), te članovima 12., 13., 18. i 20. Zakona o hrani, pa se pošiljka, kao takva, ne može uvesti niti staviti u promet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, ispitani uzorak napitka PRIME ICE POP HYDRATION 500 ml ne odgovara članu 15. točka 1. i članu 17. Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“ , broj 68/13).

Shodno tome, a prema članu 26. stav 4. i 5. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće uporabe, uvoz zdravstveno neispravnih namirnica i predmeta opće uporabe je zabranjen i naređen njihov povrat pošiljatelju, odnosno uništenje ako nije moguć povrat pošiljatelju.

Sektor granične inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove obavlja poslove službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane pri uvozu, službene kontrole zdravstvene ispravnosti materijala u dodiru sa hranom pri uvozu, uzimanja uzoraka i analiza po službenoj dužnosti, kontrole kakvoće kod uvoza proizvoda sukladno posebnim propisima kojima se uređuje kakvoća, pregledanja deklaracije, dokumentacije i službenih evidencija, službene kontrole pošiljki otrovnih materija pod režimom dozvola od nadležnih institucija, nadzora nad putnicima, njihovim stvarima i sredstvima u međunarodnom prometu, fitosanitarnog nadzora roba i reguliranih objekata, FFS-a, mineralnih gnojiva ISPM 15 u prekograničnom prometu, poslove vezne za unos, suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti i štetočina poljoprivrednog bilja, unos, proizvodnju i upotrebu sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja i promet, fitosanitarni nadzor reguliranih objekata u smislu zaštite bilja od bolesti i štetočina, registracije i prometa zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i prodavnica na veliko i malo, subjekata sa ovlaštenjima u skladu ISPM 15 u unutrašnjosti, sigurnost hrane i GMO organizme (u domenu sjemena i sadnog materijala) u prekograničnom prometu i unutrašnjosti te obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom. 

U okviru sektora, kontrole provode federalni sanitarni, fitosanitarni i tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori raspoređeni na graničnim prijelazima (GP) Izačić, Gorica, Kamensko, Bijača, Bosanski Šamac, Orašje, Aerodrom Sarajevo i Svilaj te na mjestima carinjenja (MC) Rajlovac-Sarajevo, Rodoč-Mostar, Tuzla i Zenica.

Oglasi
LM