viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 19.04.23 @ 08:27
OGLAS

Zastupnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač zastupnik Šerif Špago, a kojim bi se uravnotežile plaće proračunskim korisnicima.

Povjerenstvo za financije i proračun Zastupničkog doma podržala je, u drugoj fazi i uz tri prihvaćena amandmana, predloženi zakon. Trebali bi biti razmatrani i principi Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH koji su predložili zastupnici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

OGLAS

Predložena dopuna zakona predviđa da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem podriva suverenitet BiH, omogućavajući bilo kojem subjektu međunarodnog prava (državi ili nadnacionalnoj međunarodnoj organizaciji), da utiče na proces donošenja ustava, zakona, odluka i drugih akata Bosne i Hercegovine ili sudjelovanje u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

OGLAS

Također, definira da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem vrši prijenos suvereniteta Bosne i Hercegovine na bilo koji subjekt međunarodnog prava (državu ili nadnacionalnu međunarodnu organizaciju), na način da se omogućava tom subjektu međunarodnog prava da aktivno, kroz direktno ili indirektno posredovanje sudjeluje u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

OGLAS

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH, čiji su predlagač poslanici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija, sa zahtjevom da se razmatra po hitnom postupku.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM