viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 23.11.23 @ 17:11

U BiH, pokazuju informacije Centralne banke BiH, konstantno raste štednja žitelja zemlje u bankama. Tako su stanovnici Bosne i Hercegovine, vidljivo je iz podataka na kraju rujna, u samo mjesec dana povećali iznos svoje štednje u bankama za 140 milijuna maraka, a u godini dana za 1,35 milijardi. Porast štednje u bankama ekonomisti objašnjavaju povjerenjem u domaći bankarski sustav.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju rujna 2023. godine iznosili su 30,66 milijardi KM, u odnosu na prethodni mjesec depoziti su povećani za 151,7 milijuna KM (0,5%). Rast depozita na mjesečnoj razini registriran je u sektoru stanovništva za 140,3 milijuna KM (0,9%), privatnih poduzeća za 17,5 milijuna KM (0,3%) i kod vladinih institucija za 28,7 milijuna KM (0,6%), navode iz Centralne banke Bosne i Hercegovine. Depoziti su smanjeni kod nefinancijskih javnih poduzeća za 26,1 milijun KM (1,4%) i kod ostalih sektora za 8,6 milijuna KM (0,5%). Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u rujnu 2023. godine iznosila je 6,9%, što je u apsolutnom iznosu 1,98 milijardi KM. Godišnji rast depozita registriran je kod sektora stanovništva za 1,35 milijardi KM (9,5%) i kod privatnih poduzeća za 951,5 milijuna KM (16,2%), dodali su u izvješću Centralne banke BiH koje se odnosi na monetarna kretanja. Depoziti su na godišnjoj razini smanjeni kod vladinih institucija za 183,1 milijun KM (3,9%), kod nefinancijskih javnih poduzeća za 99 milijuna KM (5%) i kod ostalih domaćih sektora za 42 milijuna KM (2,2%). Kada je riječ o iznosima štednje pojedinih kategorija, najveći dio ukupnih depozita u bankama drže građani koji su na kraju rujna na računima imali 15,5 milijardi maraka, a slijede privatna poduzeća sa 6,8 milijardi maraka, vladine institucije s 4,5, javna poduzeća s 1,88 te depoziti ostalih sektora s 1,84 milijarde maraka. U kontekstu nastavka rasta štednje, struka je stava kako takva pojava oslikava povjerenje u domaće banke, ali i upućuje na zaključak kako je u vremenima ekonomske neizvjesnosti najsigurnija štednja upravo ona u bankama. Jasmin Mahmuzić, ravnatelj Agencije za bankarstvo Federacije BiH, za Večernji list ističe razloge zbog kojih je evidentan porast štednje, a ključni je indikator povjerenja u domaći bankarski sustav, ali i ostalih ekonomskih prilika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

– Stanje ukupnih depozita je i primjeren indikator povjerenja u domaći bankarski sustav, ali i ostalih ekonomskih prilika. Prema ključnim pokazateljima likvidnosti i kapitala, naš bankarski sustav kontinuirano je stabilan i snažan. U uvjetima opće ekonomske neizvjesnosti spremnost za druge oblike investiranja je umanjena. Takve okolnosti dodatno potiču rast depozita jer se novac usmjerava prema sigurnim opcijama, štednji – objasnio je Mahmuzić.

Oglasi
LM