viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 05.08.23 @ 14:20
OGLAS

Demanti iz Hrvatske pošte Mostar na objavljenu vijest vezano za zloupotrebu preporuke Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o skraćenom radnom vremenu zbog vrućina:

“Zbog objektivnog informiranja javnosti smatramo potrebnim demantirati vijest o zloupotrebi preporuka Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o skraćenom radnom vremenu koju je svojim priopćenjem objavio NSDHP.

OGLAS

Temeljem spomenute preporuke, HP Mostar je izvršio reorganizaciju dostave u sklopu postojećeg radnog vremena s ciljem kraćeg zadržavanja djelatnika na vanjskom radu. Naime, poštari u univerzalnoj dostavi bez obzira na organizacijski model dostave rade tjedno u 5 dnevnom režimu rada izuzev kada se mirovine datumski preklope sa subotom. Njihovo dnevno radno vrijeme u normalnom režimu rada jeste od 7 h – 15:30 h (uključena pauza od 30 min). Obzirom da Hrvatska pošta Mostar organizacijski ima nekoliko modela na koji je organizirana dostava poštanskih pošiljaka (organizacija na užoj dostavi, auto dostava za šire i najšire dostavno područje, dostava gdje nema organizirana auto dostava), a imajući u vidu preporuku koju je donijelo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike vezano za vremensku nepogodu, Uprava Društva je svojom Okružnicom 40/23 definirala skraćenje boravka radnika na dostavi na otvorenom. Za sve radnike na dostavi koji rade na užem dostavnom području skraćen je boravak na dostavi i sukladno Okružnici je od 7:30 -12 h, a ostatak radnog vremena predviđen je za rad u poštanskom uredu na pripremi pošiljaka za dostavu naredni dan. Za sve radnike na dostavi koji rade u auto dostavi (dostava se obavlja službenim vozilima) na širem i najširem dostavnom području organizacijski je u normalnom režimu rada predviđeno da skupa na dostavu idu 2 poštara u jednom autu i radno vrijeme je (7 h – 15:30 h), a prema novoj Okružnici 40/23 za vrijeme trajanja vrućina predviđeno je da se poštari razdvoje i da kraće borave na dostavi (Poštar 1 – od 7:30 do 11:30, Poštar 2 – od 11:30 do 16 h, uz rotaciju smjena na tjednoj razini). Okružnicom je posebno napomenuto rukovoditeljima koji na terenu organiziraju dostavu da najoptimalnije organiziraju i rasporede radnike na dostavi kako bi se zadovoljila svrha zbog koje se i donosi ova mjera, a to je skraćenje boravaka na otvorenom radnika zaduženih za dostavu. Model „auto dostave“ je zamijenio stari način dostave sa mopedima na ruralnim područjima sa dostavom službenim klimatiziranim vozilima, kako bi se uvjeti rada djelatnika na dostavi značajno unaprijedili, a time i učinkovitost dostave. Za sve radnike na dostavi koji rade na dostavnim područjima gdje nemamo organiziranu auto dostavu skraćen je boravak na dostavi i sukladno Okružnici je od 7:30 -12 h, a ostatak radnog vremena predviđen je za rad u poštanskom uredu na pripremi pošiljaka za dostavu naredni dan. Napominjemo da su se obavile konzultacije sa Sindikatima prilikom donošenja Odluka o radnom vremenu, u skladu s važećim propisima. U konkretnom slučaju, ne radi se o izmjeni radnog vremena već o „privremenoj izmjeni organizacije rada na dostavi“ (do 31.08.2023.) uslijed visokih temperatura temeljem preporuke Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, tako da ne stoji tvrdnja navedena u priopćenju NSDHP-a. Sukladno Pravilniku o radu postoje četiri radna mjesta predviđena za rad na dostavi, i to: Pomoćni radnik za poštanske poslove, Poštar, Poštar za brzu dostavu i Poštar-operater u poštanskom prometu. Ukoliko radnik na dostavi „samo“ radi na poslovima prikupa i dostave pošiljaka brze pošte raspoređuje se na radno mjesto Poštar za brzu dostavu i sukladno Pravilniku o radu obzirom na složenost posla ima cca. za 5 % veći koeficijent od Poštara odnosno za cca. 10% veći od Pomoćnog radnika za poštanske poslove. Obzirom kako je pošiljka „brze pošte“ kao i svaka druga pošiljka koju dostavljači dostavljaju u svakodnevnom radu, ali samo sa drugačijim tretmanom kada je rok u pitanju, sukladno opisu poslova za radna mjesta Pomoćni radnik za poštanske poslove i Poštar (Poštar-operater u poštanskom prometu) obveza je dostava i pošiljaka brze pošte kada se za to postoji poslovna potreba. Ukoliko Pomoćni radnik za poštansko poslovanje i poštari imaju veći obujam pošiljaka brze pošte na svom dostavnom rajonu zbog bilo kojeg razloga predviđena je da rukovoditelji odobre stimulacije. Što se tiče pregovora o GKU (Granski kolektivni ugovor) netočne su tvrdnje da ni jedan prijedlog od Sindikata koji sudjeluju u pregovoru nije uvažen. Na sastancima predstavnika Uprave Društva i oba Sindikata obzirom na složenost usuglašavanja (dva javna poduzeća – HP Mostar i BH Pošte i tri Sindikalne organizacije) kao najoptimalnije rješenje predloženo je da se dio traženih prava riješi kroz Granski kolektivni ugovor, a dio zahtijeva da svako od javnih poduzeća (HP Mostar i BH Pošte) riješi interno sukladno financijskim mogućnostima kroz izmjene Pravilnika o radu. Sukladno tome Uprava HP Mostar iznijela je sindikalnim organizacijama koje djeluju u Društvu konkretan prijedlog povećanja od 5 % za sva radna mjesta srednje stručne spreme (SSS), po okončanju pregovora vezanim za Granski kolektivni ugovor. Napominjemo kako smo svim radnicima HP Mostar od 1.1.2023, uzimajući u obzir ekonomske prilike koje su bile evidentne (poskupljenja) i inflacija, te financijske mogućnosti Društva i prije otpočinjanja granskog kolektivnog pregovaranja linearno povećali plaće za 7 %. Temeljem odredbi Granskog kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu HP Mostar o usklađivanju TO (toplog obroka) sa prosječnim rastom plaća u FBiH (obzirom na rast prosječne plaće u FBiH) svim radnicima je povećana naknada na ime toplog obroka od prosinca 2022. godine do kraja srpnja 2023. godine za 28 %. Uzimajući u obzir pozitivno poslovanje u prvom polugodištu 2023. godine., Uprava Društva će i u budućim postupanjima nastojati kontinuirano raditi na poboljšanju materijalnih uvjeta rada za sve radnike Društva”, navodi se u demantu

OGLAS

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM