viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 31.07.23 @ 08:29
OGLAS

Izaslanici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH trebali bi u ponedjeljak na sjednici, po skraćenom postupku, razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u FBiH. Taj prijedlog zakona, čiji je predlagač Vlada FBiH, Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio je na svojoj sjednici 25. srpnja. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o trezoru u FBiH jesu harmonizacija sa Zakonom o proračunima u FBiH i Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH. Predviđeno je i razmatranje prijedloga rebalansa ovogodišnjeg proračuna Federacije BiH, međutim postoji mogućnost da ova točka bude skinuta s dnevnog reda s obzirom na to da ga je Vlada FBiH na sjednici Zastupničkog doma 25. srpnja povukla radi dorade.

Izaslanici bi se trebali izjasniti i o Prijedlogu zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH koji je 25. srpnja usvojio Zastupnički dom PFBiH. Radi o jednom od najvažnijih zakona koji, kako je tada obrazloženo, treba nakon 28 godina vratiti ponos i dostojanstvo civilnim žrtvama rata. Predviđeno je i razmatranje Dokumenta okvirnog proračuna FBiH za period 2024. – 2026. godina, te seta energetskih zakona koje je Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio na sjednici 6. srpnja. Riječ je o Prijedlogu zakona o energetici i regulaciji energetskih djelatnosti, Prijedlogu zakona o električnoj energiji u FBiH i Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM