viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 08.09.23 @ 11:08

Protiv Kliničkog centra vode se sudski sporovi ukupne vrijednosti od oko 3,6 milijuna KM. U prošloj godini za 131 osobu na KCUS-u prestao radni odnos, 80 ih umirovljeno, 19 radnika dalo otkaz, a njih 12 je dobilo otkaz. U 2022. godini na KCUS-u zaposleno 116 osoba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Federalni revizori dali su „mišljenje s rezervom“ Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu (KCUS) nakon što su proveli finacijsku reviziju u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji. Revizori su KCUS-u spočitali netransparentno trošenje novca za javne nabavke, te su između ostalog naveli kako Klinička ljekarna za otvorene postupke koje je provodila nije sačinjavala zapisnike o ocjeni ponuda, piše Raport. 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U postupcima koje je provodila Klinička ljekarna konstatirane su česte žalbe koje su vezane za ocjenu ponuda, koje su uvažene. Revizijom je konstatirano da za otvorene postupke koje je provela Klinička ljekarna nisu sačinjavani zapisnici o ocjeni ponuda, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Tuđu robu prikazali svojom

“Tenderska dokumentacija za nabavku digitalnog RTG aparata, u dijelu tehničke specifikacije, sačinjena je na način da je upućivala na aparat jednog dobavljača, što znači da nije osiguran jednak i nediskriminirajući pristup za sve ponuđače. Shodno prezentiranoj dokumentaciji, izvršeno je dijeljenje postupaka javne nabavke lijekova, reagenasa, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme najmanje u iznosu od 467.404 KM, što nije u skladu sa člankom 15. Zakona o javnim nabavkama”, naveli su revizori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Revizori su utvrdili i da je KCUS precijenio svoj financijski rezultat za oko 1,1 milijun KM na način da su lijekove i potrošni materijal koje na KCUS-u kao svoje vlasništvo do trenutka potrošnje skladišti Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Klinički centar evidentirao kao svoju robu i prikazao ga kao vlastiti prihod!

“Ovi lijekovi i potrošni materijal ne ispunjavaju zahtjeve da bi se priznali kao vlastite zalihe. Naime, radi se o poslovnim događajima vezanim za tuđu robu. Shodno tome, promet ovih lijekova i potrošnog materijala nije se trebao evidentirati i iskazivati u okviru bilansne evidencije, nego ga je trebalo evidentirati u okviru vanbilansne evidencije. Ovakav način evidentiranja tuđe robe za posljedicu ima nerealno iskazane (uvećane) prihode i rashode, bez utjecaja na financijski rezultat, za iznos lijekova i potrošnog materijala koji je zaprimljen i utrošen u 2022. godini. S obzirom na to da je većina ovih lijekova i potrošnog materijala utrošena, istovremeno je evidentirano razduženje ovih zaliha po kojem osnovu su priznati rashodi u ukupnom iznosu od 51.545.652 KM, što za posljedicu ima precijenjen financijski rezultat za 1.133.084 KM”, konstatirali su revizori.

Gdje su respiratori ACM812 A koje je koristio KCUS

Zanimljivo je da su revizori ustanovili i da se 30 respiratora ACM812 A, koje je KCUS jedini tokom pandemije koronavirusa stavio u upotrebu nalaze evidentirani u vanbilansnoj evidenciji.

Revizori su naveli da je u KCUS-u ukupna vrijednost ovih respiratora navedena u iznosu 2,7 milijuna maraka, odnosno da im je cijena 90.000 KM po komadu. Ovaj iznos se razlikuje od iznosa pojedinačne cijene za ove uređaje koji su ranije spominjani i to u iznosu od 105.000 KM.

“Prema prezentiranoj dokumentaciji i pojašnjenju Komisije za prijem donacija, respiratori nisu dati kao donacija Kliničkom centru već izdati na revers do donošenja Odluke Vlade FBiH o trajnom korištenju, tako da su evidentirani u vanbilansnu evidenciju”, naveli su revizori.

Poznato je da je odluku o raspodjeli respiratora donio Federalni stožer civilne zaštite, a da su se Vlada FBiH i bivši premijer Fadil Novalić koji je i osuđen zbog netransparentne nabavke ovih medicinskih uređaja, „prali“ od povezanosti s nabavkom ovih respiratora, te da je stalno isticano da je dobavljač Federalna uprava civilne zaštite. Stoga je nejasno zbog čega KCUS očekuje da im Vlada FBiH da odluku o trajnom korištenju!?

Također, poznato je da se o korištenju respiratora ACM812 A na KCUS-u tokom pandemije Covid 19 vodi istraga u Tužiteljstvu Sarajevske županije , ali revizori se nisu bavili s tim pitanjem.

Revizori su utvrdili da prosječna neto plaća prije oporezivanja na KCUS-u iznosi 1.873 KM. Najvišu pojedinačno isplaćenu plaću u 2022. godini dobila je ravnateljica KCUS-a u iznosu od i 8.497 KM.

“To uključuje 7.036 KM redovne plaće i iznos od 1.460 KM u pripadajućem mjesecu, a koji se odnosi na dodatak za zamjenu zaposlenika na drugom radnom mjestu u iznosu kako je definirano aktima Kliničkog centra, a koji je ostvaren samo za jedan mjesec 2022. godine. Najniža isplaćena neto plaća iznosi 594 KM i odnosi se na radno mjesto čistačice”, utvrdili su revizori.

Oglasi
LM