viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 04.03.24 @ 13:08

Ako planirate kupiti nekretninu dužni ste da izmirite prihode prema državi, osim ako ne spadate u kategoriju stanovništva koja je zakonski oslobođena od plaćanja poreza u BiH.

Prema Zakonu o porezu na nepokretnosti RS, u Srpskoj kupci nekretnina plaćaju porez na imovinu po stopi od 0,20 posto godišnje od procijenjene vrijednosti nekretnine, a u Brčko distriktu po stopi od 0,10 do 0,20 posto.  S druge strane, prodavači i poklonodavci nekretnina u RS dužni su plaćati kapitalnu dobit na razliku nabavne i prodajne cijene nekretnine, a pri tome porez na kapitalnu dobit iznosi 10 posto. 

OGLAS

S druge strane, plaćanje poreza u Federaciji BiH je regulirano zakonima o porezu na promet nekretnina koji su doneseni na razini entiteta, ali i svake županije posebno.  U skladu s ovim zakonima, prodavači nekretnina u svim županijama FBiH, osim u Sarajevskoj, plaćaju porez pet posto od procijenjene vrijednosti nekretnine. U Sarajevskoj županiji ovaj porez plaćaju kupci nekretnina.

OGLAS

Kako biste lakše shvatili koje su vaše porezne obaveze važno je razumjeti što zakoni o porezu na nekretnine u BiH tretiraju kao nekretnine ili nepokretnosti. Tu se ubrajaju stanovi, kuće, stanovi u kući, garaže, poslovni prostori, ugostiteljski objekti, poljoprivredni objekti, turistički objekti, kao i objekti ili nekretnine u izgradnji. Kada je riječ o zemljištu, zakoni propisuju plaćanje poreza na građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta, šume i ostala zemljišta.

OGLAS

Inače, pored plaćanja poreza na promet nepokretnosti, u FBiH je propisano i plaćanje poreza na imovinu, nasljedstvo i poklon u slučaju da dobijate nekretninu kao nasljedstvo ili na poklon.

Koje su zakonske olakšice?
Nakon što ste se uputili u porezne obaveze, bilo da kupujete ili prodajete nekretninu, provjerite koje porezne olakšice su propisane zakonima, te da li ih možete ostvariti. Jedna od prvih olakšica, bez obzira na to kojoj kategoriji stanovništva pripadate, je oslobađanje od plaćanja PDV-a ili poreza na dodanu vrijednost.

Kada je riječ o Republici Srpskoj, Zakon o porezu na nekretnine RS nije propisao posebne kategorije stanovništva koje su oslobođene plaćanja poreza, ali u njemu se navodi koji porezni obveznici imaju pravo na umanjenje porezne osnovice, prethodno navedenih 0,20 posto od procijenjene vrijednosti nekretnine.

S tim u vezi, vlasnik nekretnine u Srpskoj ima pravo na umanjenje porezne osnovice za vrijednost do 50 kvadratnih metara nekretnine, te po 10 kvadrata za svakog člana njihovog domaćinstva. Pravo na umanjenje može ostvariti samo vlasnik nekretnine i samo za jednu nekretninu.

U Brčko distriktu je propisana porezna olakšica na način da je kupcima prve stambene nekretnine omogućen povrat poreza na iznos plaćene kamate stambenog kredita.

Kada je u pitanju FBiH, ako kupujete stan u starogradnji ili kući u kojoj je živio prethodni vlasnik, oslobođeni ste plaćanja PDV-a. No, ako kupujete stan u novogradnji i postajete prvi vlasnik te nekretnine ili gradite kuću čiji ste prvi vlasnik, dužni ste platiti PDV.

Prema županijskim zakonima u FBiH, od plaćanja poreza su najčešće oslobođeni kupci koji postaju prvi vlasnici u novoizgrađenim stambenim objektima, pod uvjetom da je vlasnik ili investitor objekta platio PDV. Ova porezna olakšica nije propisana u Hercegovačko-neretvanskoj, Zapadnohercegovačkoj i Posavskoj županiji. 

Plaćanja poreza na nepokretnosti oslobođeni su i kupci nekretnina u Federaciji BiH do 38 godina, koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. Međutim, ova porezna olakšica propisana je samo za one građane koji kupuju stan do 75 metara kvadratnih u kojem će živjeti s obitelji.  Pri tome su oslobođeni poreza za ukupno 50 kvadrata stana, ali su dužni platiti porez za ostalih 25 kvadrata.

Na području BiH plaćanja poreza na nepokretnosti oslobođeni su država BiH, entiteti, županije, gradovi, općine, upravne organizacije i javne ustanove, vjerske zajednice, humanitarne organizacije.

Kako ostvariti poreznu olakšicu?
Pravo na oslobađanje od plaćanja poreza u Republici Srpskoj i Brčko distriktu se stječe podnošenjem zahtjeva za oslobađanje i prijave za upis u Fiskalni registar nepokretnosti (obrazac PFRN) u nadležnoj poreznoj upravi.

Da biste ostvarili pravo na oslobađanje od poreza ili određenu poreznu olakšicu u FBiH, potrebno je nadležnoj općinskoj ili županijskoj poreznoj upravi dostaviti dokumentaciju koja se veže za nekretninu. To su ugovor o kupoprodaji stana, zemljišnoknjižni izvod, uvjerenje o državljanstvu za kupca, izvod iz matične knjige rođenih za kupca, izvod iz knjige vjenčanih za kupca, izvod iz matične knjige rođenih za maloljetnu djecu i ovjerena izjava kupca o zajedničkom domaćinstvu.

Još neki dokumenti vam mogu biti potrebni, u ovisnosti od vrste porezne olakšice koju ostvarujete, poput ovjerene izjave da kupac i njegov bračni drug prvi put rješavaju stambeno pitanje, rješenje o priznatom statusu člana obitelji poginulog branitelja, uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida te uvjerenje o statusu branitelja i vremenu službe u Oružanim snagama RBiH.

Rok plaćanja poreza
Porez na nekretnine u RS plaća se u dvije rate, i to prva do 30. lipnja, a druga do 30. rujna. 

S druge strane, kupci i prodavači nekretnina u FBiH porez su dužni platiti u roku od 15 dana od dana prijepisa vlasništva.

U Brčko distriktu je također omogućeno plaćanje u dvije rate, i to prva od 31. ožujka do 30. lipnja i druga u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca tekuće godine.

Oglasi
LM