viteski_logo_white
Osmrtnice
Search
Close this search box.
Vrijeme objave: 29.06.23 @ 11:47

Višestruko nagrađivani novinar, dugogodišnji dopisnik iz Rima, profesor i autor više knjiga, Inoslav Bešker preminuo je nakon kratke i teške bolesti, javlja HINA. Rodio se 30. siječnja 1950. godine, novinarstvo je diplomirao na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a potom doktorirao poredbenu slavistiku na Sveučilištu u Milanu temom o fenomenu.

U novinarstvu je od 1967. godine, posljednje tekstove napisao je za Slobodnu Dalmaciju i Jutarnji list, a najviše je pisao o religijskim i crkvenim temama te o vanjskoj politici.Tekstove je objavljivao u Omladinskom tjedniku, Studentskom listu, Telegramu, Startu, Vjesniku, a surađivao je i s BBC-om te Hrvatskom radiotelevizijom te Radiom 101. Bio je dugogodišnji dopisnik iz Rima, najprije Vjesnika, a potom Jutarnjeg lista.

Bio je i redoviti profesor kroatistike na Sveučilištu u Splitu, profesor slavistike na Orijentalnom sveučilištu u Napulju, na Sveučilištu La Sapienza u Rimu te na Sveučilištu u Bologni, istraživačko novinarstvo predavao je na Sveučilištu u Zagrebu, a na Sveučilištu u Dubrovniku novinarstvo i komunikologiju.Bavio se nakladništvom i prevođenjem s romanskih jezika, autor je niza knjiga, među njima i biografske monografije “To je bio Ivan Pavao II.”, a dobitnik je brojnih nagrada, među njima i Nagrade “Otokar Keršovani” za životno djelo u novinarstvu, Nagrade Slobodne Dalmacije za životno djelo u novinarstvu, Nagrade HND-a Marija Jurić Zagorka, za novinara godine 2002., za najbolji komentar u tisku 2002. te za najbolji komentar na internetu 2006.

Oglasi
LM