viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 27.01.24 @ 15:52

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je danas informaciju da je vijeće Apelacijskog odjela dana 26. siječnja otpremilo drugostupanjsku presudu u predmetu Fadil Novalić i drugi, a kojom je u cjelosti potvrđena prvostupanjska presuda od 5. travnja 2023.godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

– Prije svega, napominjemo da je praksa ovog suda da sa službenim priopćenjima istupa tek nakon što stranke zaprime odluku. Međutim, u konkretnom slučaju, u medijima su se već pojavile određene informacije, što je i očekivano, s obzirom da je ovaj predmet već od samog početka medijski i od strane šire javnosti itekako popraćen. Stoga, cijeneći bitnost davanja točnih informacija i sa stajališta transparentnosti rada Suda, a samim tim i održavanja povjerenja javnosti u rad pravosuđa, naročito u predmetima označenim kao “visoka korupcija”, potvrđujemo informaciju da je vijeće Apelacijskog odjela, 26. siječnja .2024., otpremilo drugostupanjsku presudu u predmetu Fadil Novalić i drugi, a kojom je u cjelosti potvrđena prvostupanjska presuda od 5. travnja 2023.godine – navodi se u priopćenju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjećaju da su prvostupanjskom presudom Suda, optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić i pravni subjekt „F.H. Srebrena malina“ d.o.o. Srebrenica, oglašeni krivim, odnosno pravni subjekt odgovornim, da su radnjama opisanim u izreci prvostupanjske presude počinili kazneno djelo zloupotreba položaja ili ovlasti iz članka 383. stavak 3., u vezi sa stavom 1. KZFBiH, u vezi sa člankom 55. i 31. istog Zakona, a optuženi Fahrudin Solak i kazneno djelo krivotvorenje službene isprave iz članka 389. stavak 2., u vezi sa stavkom 1. KZFBiH.

Na osnovu navedenog prvostupanjski sud je optuženima izrekao sljedeće kazne zatvora, i to: optuženom Fadilu Novaliću, kaznu zatvora u trajanju od 4 godine; optuženom Fahrudinu Solaku, jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina; optuženom Fikretu Hodžiću, kaznu zatvora u trajanju od 5 godina; optuženom pravnom subjektu „F.H. Srebrena malina“, novčanu kaznu u iznosu od 200.000,00 KM. Istom presudom, optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić i pravni subjekt „F.H. Srebrena malina“ su oslobođeni od optužbe da su, radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke prvostupanjske presude, počinili kazneno djelo udruživanje radi činjenja kaznenih djela iz članka249. stavak 1. KZBiH, u vezi sa kaznenim djelima zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZFBiH, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz članka 219. stavak 3. u vezi stavka 2. KZBiH, pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavkom 1. KZBiH, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz čl. 261. st. 2. KZFBiH, krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 2. u vezi stava 1. KZFBiH i povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja i njihovo lažiranje ili uništavanje iz čl. 262. st. 2. KZRS.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Konačno, prvostupanjskom presudom optužena Jelka Milićević, oslobođena je od optužbe da je počinila krivično djelo nesavjestan rad u službi iz čl. 387. st. (2) u vezi st. (1) KZ FBiH. Protiv presude vijeća Apelacijskog odjela, žalba nije dozvoljena.

Oglasi
LM