viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 31.03.23 @ 10:48
OGLAS

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, utvrdilo je Prijedlog ugovora o finansciranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, projekt Vjetroelektrana “Vlašić”, s Osnovama za zaključivanje ugovora.

Radi se projektu izgradnje VE “Vlašić”, čiju će realizaciju sufinancirati Europska investicijska banka kreditom u iznosu od 36 milijuna eura, s rokom otplate od 20 godina, uključujući četiri godine grace perioda. Sredstva će biti alocirana na Federaciju BiH, a implementator projekta je JP “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” d.d. Sarajevo.

OGLAS

Projekt predviđa isporuku, instalaciju i puštanje u pogon vjetroagregata instalirane snage do 50 MW, izgradnju temelja, isporuku i ugradnju električne opreme i transformatora za vjetroagregate i tornjeve, izgradnju podstanice visokog napona, izgradnju pristupnih puteva, kablovskih tranšea, montažnog prostora i platformi za dizalice te različite konsultantske usluge. Realizacija projekta je planirana za 2024. godinu.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM