viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 12.12.23 @ 15:14
OGLAS

Vijeće ministara BiH utvrdilo je u novom tekstu Prijedlog osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije (EU) o operativnim aktivnostima koje provodi Agencija za Europsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini (Frontex), u cilju bolje kontrole nezakonitih migracija.Na ovaj način želi se uspostaviti pravni okvir za operativne aktivnosti koje bi Frontex izvodio na teritoriju BiH te definirati modaliteti operativne suradnje država članica EU i nadležnih vlasti u BiH. Izaslanstvo BiH će tijekom pregovora voditi računa o zvaničnim nazivima institucija BiH radi njihovog točnog definiranja u tekstu Sporazuma. Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar sigurnosti.

OGLAS

ODLUKA O CARINSKOJ TARIFI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o utvrđivanju Carinske tarife za 2024. godinu, usklađene s Hamoniziranim sustavom i Kombiniranom nomenklaturom Europske unije.Donošenje ove odluke omogućit će uspješnije obavljanje vanjskotrgovinskih poslova između gospodarskih subjekata u BiH i gospodarskih subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno državama članicama Europske unije te svim drugim zemljama s kojima je BiH zaključila sporazum o slobodnoj trgovini.

OGLAS

DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT DODIJELJENA ELVEDINI MUZAFERIJI

OGLAS

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, jednoglasno je donijelo Odluku o dodjeli Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine 2023. godine.Državna nagrada za sport, u vrijednosti 10.000 KM, dodijeljena je skijašici Elvedini Muzaferiji, kao najveće priznanje Bosne i Hercegovine zа izniman doprinos razvoju sporta i afirmaciji BiH.Među sportskim uspjesima Muzaferije su drugo mjesto u disciplini spust – Crans Montana (Švicarska) u utrci FIS Europa Kupa, čime je 18. 2. 2023. godine osvojila prvo odličje za BiH na međunarodnom skijaškom natjecanju, te ispunjena A olimpijska norma za nastup na Zimskim olimpijskim igrama „Milano – Cortina 2026“. Elvedina Muzaferija je državna prvakinja u svim uzrasnim kategorijama, s najboljim ostvarenim internacionalnim rezultatima i prva skijašica u povijesti BiH koja je osvojila bodove u Svjetskom kupu.

OGLAS

POTPORA SPORTU: NOVČANE NAGRADE ZASLUŽNIM I VRHUNSKIM SPORTAŠIMA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportaša Bosne i Hercegovine i vrhunskog sportaša međunarodnog razreda za 2023. godinu, koju je predložilo Ministarstvo civilnih poslova.
Novčana nagrada zaslužnim sportašima BiH u 2023. godini utvrđena je u jednokratnom iznosu od 1.700 do 3.150 KM za 11 sportaša i sportašica koji su ispunili uvjete za odlazak u mirovinu. 
Jednokratna novčana nagrada za vrhunske sportaše međunarodnog razreda dodjeljuje se za ispunjenu “A” normu ili ostvaren plasman za sudjelovanje na Olimpijskim igrama / Paraolimpijskim igrama / Specijalnoj olimpijadi / svjetskom prvenstvu.
Ova nagrada u 2023. godini dodijeljena je za 33 vrhunska sportaša u BiH, a visina je utvrđena na temelju postignutih rezultata na takmičenjima i kreće se od 2.000 do 2.300 KM.

ODLUKA O KUPOVINI OBJEKTA ZA SMJEŠTAJ DKP-A BIH U PODGORICI

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o kupovinu objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u Podgorici, nakon što je usvojilo Informaciju o provedenim procedurama i realiziranim zadatcima Povjerenstva za kupovinu objekta, s Prijedlogom najpovoljnije ponude.
Radi se o kupovini objekta na adresi IX. Crnogorske brigade 140, Podgorica, Crna Gora, po cijeni od 750.000 eura. 
Za potpisivanje ugovora o kupoprodaji zadužen je Branimir Jukić, veleposlanik BiH u Crnoj Gori.
Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo financija i trezora dužni su okončati sve potrebne aktivnosti na kupovini i uknjižbi ove nekretnine u vlasništvo Bosne i Hercegovine.

UNAPRIJEDITI SURADNJU U PODRUČJU MLADIH IZMEĐU BiH I TURSKE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog memoranduma o razumijevanju i suradnji u području mladih između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske s Prijedlogom osnova za njegovo zaključivanje, koje će uputiti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložena je ministrica civilnih poslova.
Zaključivanje ovog memoranduma doprinijet će unapređenju sveukupnih bilateralnih odnosa, posebice u oblasti mladih, na temelju jednakosti i uzajamne koristi te potaknuti razvitak odnosa između institucija BiH i Turske nadležnih za oblast mladih.

INICIJATIVA ZA SMANJENJE ZAGAĐENJA ZRAKA U TUZLANSKOJ ŽUPANIJI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, prihvatilo je Inicijativu i odredilo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Energetska učinkovitost javnih zgrada u Tuzlanskoj županiji) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, vrijedan osam milijuna eura.  
Projekt se odnosi na povećanje energetske efikasnosti javnih zgrada na području Tuzlanske županije, koje bi imalo značajan uticaj na rješavanje problema zagađenja zraka i smanjenje emisije stakleničkih plinova. 
Zajam je alociran na Federaciju BiH, a krajnji dužnik je Tuzlanska županija. Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs razdoblja.

BiH I ITALIJA JAČAJU EKONOMSKU SURADNJU 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Italije o ekonomskoj suradnji, nakon što je usvojeno Izvješće o pregovorima za njegovo zaključivanje. 
Zaključivanjem ovog sporazuma kreira se pravni okvir za institucionalnu suradnju dviju država radi promoviranja, širenja i diverzifikacije obostrano korisne ekonomske suradnje u oblastima od zajedničkog interesa. 
Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika uime Bosne i Hercegovine ovlasti ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

RATIFIKACIJA TRI SPORAZUMA 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o financiranju Godišnjeg akcijskog plana za Bosnu i Hercegovinu za 2022. godinu između Europske unije, koju predstavlja Europska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. 
Riječ je o sporazumu, potpisanom 19. rujna 2023. godine u Sarajevu, vrijednom 45.500.000,00 eura, koji u cijelosti financira Europska unija sukladno odredbama ranije zaključenog Okvirnog sporazuma između Europske komisije i BiH o aranžmanima zа implementaciju financijske pomoći EU-a Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) za razdoblje 2021. – 2027. godine.
Europska unija Godišnjim akcijskim planom zа 2022. godinu pruža potporu korisnicima IPA-e III u BiH za implementaciju i unaprjeđenje reformskih strategija u oblasti pravosuđa, javne uprave, javnih financija, europskih integracija, klimatskih promjena te zapošljavanja i socijalne zaštite.

Istodobno je utvrđen i bit će dostavljen Predsjedništvu BiH Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o financiranju Programa aktivnosti prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Srbija za razdoblje 2021. – 2027. godine između Europske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije, nakon njegovog potpisivanja. 
Ovim sporazumom je utvrđeno financiranje prekograničnog programa aktivnosti suradnje Bosna i Hercegovina – Srbija 2021. – 2027. godina, ukupne vrijednosti 16.223.529,42 eura, od čega se očekuje maksimalan doprinos EU-a u iznosu od 14 milijuna eura.
Program prekogranične suradnje ima za cilj unaprjeđenje dobrosusjedskih odnosa, njegovanje integracije u EU i promoviranje društveno-ekonomskog razvoja kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative, dajući doprinos jačanju međusobne suradnje i unaprjeđenju sigurnosti.

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova utvrđen je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o financiranju Programa aktivnosti prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za razdoblje 2021. – 2027. godine između Europske unije, koju predstavlja Europska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH, i Vlade Crne Gore, koju predstavlja Ured za europske integracije, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.
Za ovaj program prekogranične suradnje, koji će se provoditi u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći 2021. – 2027. (IPA III), predviđena su IPA sredstva u maksimalnom iznosu od 8.400.000 eura, a ukupni troškovi procijenjeni su na 9.734.117,64 eura. 
Cilj programa je promicanje dobrosusjedskih odnosa, poticanje integracije u Europsku uniju i unaprjeđenje društveno-gospodarskog razvoja putem zajedničke lokalne i regionalne inicijative.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM