viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 08.08.23 @ 15:13
OGLAS

Sindikalna potrošačka košara koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za srpanj 2023. godine iznosi 2.827,30 KM. Prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH za svibanj 2023. iznosila je 1.277,00 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku). Minimalna plaća prema Odluci Vlade FBiH je 596,00 KM. Pokrivenost Sindikalne potrošačke košare prosječnom plaćom je 45,17%. Pokrivenost Sindikalne potrošačke košare minimalnom plaćom je 21,08%.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke košare u obzir je uzeta prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane obitelji koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovaca. Samu potrošačku košaru čine sljedeće kategorije (pored naziva se nalazi postotak učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj košari):

OGLAS

1. Prehrana – 44,74%

OGLAS

2. Stanovanje i komunalne usluge – 13,95%

OGLAS

3. Higijena i održavanje zdravlja – 9,55%

4. Obrazovanje i kultura – 9,20%

5. Odjeća i obuća – 10,61%

6. Prijevoz – 4,88%

7. Održavanje kućanstva – 7,07%

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz 3 trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za deset (10) stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest (6) stavki.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM