viteski_logo_white
Osmrtnice
Vrijeme objave: 06.10.23 @ 13:56

Jedan od primarnih ciljeva kvaliteta kompanije GS je kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika, kao i budućih potencijalnih članova uspješnog tima. I ove godine vrše besplatnu obuku za CNC operatere, s ciljem da polaznike obuče za rad i razvoj karijere u GS-TMT. Obzirom da je obuka prilagođena svima koji imaju želju da steknu potrebna znanja za ovo zanimanje, prethodna naobrazba u tehničkom smjeru nije neophodna.

Predviđeno vrijeme trajanja besplatne obuke je tri (3) mjeseca. Obuka obuhvata dva modula: Modul I – teorijski dio i Modul II – praktični dio.

Kandidati koji uspješno završe obuku imat će mogućnost zasnivanja radnog odnosa u GS-tvornici mašina Travnik.

Ukoliko želite postati CNC operater, te graditi svoju karijeru u našoj kompaniji, svoju prijavu možete:

Svi prijavljeni kandidati bit će testirani. Za dodatne informacije pozovite broj telefona 030 519 330. Prijave možete slati do 20.10.2023.

Oglasi