viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 12.12.23 @ 20:14

Razvijanje pozitivne obveze prema obitelji, školi, vršnjacima i zajednici, uključujući obvezu vođenja zdravog života bez alkohola, psihoaktivnih supstancija, bez nasilja, uz poštovanje drugoga i drugačijega – teme su na kojima se temelji novi izborni predmet “Zdravi životni stilovi”, kojem se podučavaju djeca od 5. do 9. razreda osnovne škole, piše Večernji list BiH.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koje su prednosti

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Program ovog predmeta osposobljava učenike za kritičko prosuđivanje životnih situacija i vlastitih postupaka za odgovorno donošenje odluka. To podrazumijeva građenje vještina u komuniciranju, upravljanju emocijama, rješavanju problema, donošenju odluka i odolijevanju pritisku vršnjaka za stjecanje loših navika, zbog čega iz Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti smatraju da bi se trebao izučavati u svim školama diljem ovog bh. entiteta. Naime, kako su objasnili iz ovog ministarstva, mišljenja su da svako dijete u Federaciji BiH zaslužuje pristup provjerenim i znanstveno utemeljenim informacijama o zdravlju i dobrobiti, koje su presudne za informirano odlučivanje o vlastitom zdravlju. Odluke o tome hoće li se sadržaji o zdravim životnim stilovima integrirati kao posebne teme, izborni predmeti ili će se kurikularno povezivati s drugim predmetima, na županijskoj su razini u nadležnosti ministarstava obrazovanja. Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti naglašavaju kako je važno da se relevantni sadržaji učine dostupnima učenicima i da ih prenose educirani nastavnici, obučeni za specifične metode i pristupe. Predmet “Zdravi životni stilovi” već je postao dio nastavnog programa u određenom broju škola. Na važnost uvođenja spomenutog predmeta u škole više puta uputila je i sama ministrica obrazovanja i znanosti Jasna Duraković. Riječ je o predmetu koji je prvi put uveden u školskoj 2013./2014. godini, i to u osnovne škole na području Sarajevske županije. Predmet izučavaju učenici od 5. do 9. razreda osnovne škole, a plan Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (FMON) je integriranje zdravih životnih stilova u obrazovanje u osnovnim školama i u drugim županijama Federacije BiH. Ministrica ističe kako je vrlo važno da se mladi pravilno informiraju kroz adekvatnu edukaciju o svim pitanjima koja se tiču vlastitog zdravlja i dobrobiti. Na nedavno održanoj regionalnoj konferenciji u Ženevi naglasila je kako je cilj Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti osigurati da svi mladi, bez obzira na regiju i školu koju pohađaju, imaju pristup pouzdanim informacijama koje su ključne u donošenju informiranih odluka o vlastitom zdravlju. Naime, kako je vidljivo iz njegova opisa, ovaj predmet daje praktične informacije učenicima koje će im pomoći u razmišljanju i razgovoru s vršnjacima, roditeljima i ljudima iz okružja u izgradnji pozitivnih stavova prema vlastitom zdravlju i njegovoj zaštiti.

Što donosi predmet

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mladi će naučiti promatrati sebe u različitim situacijama, analizirati svoju osobnost, svoja različita ponašanja, impulzivnost, razinu tolerancije i sposobnost suzdržavanja jer stvarnu kontrolu mogu imati jedino nad samim sobom. Predmet “Zdravi životni stilovi” pripada prirodoslovnom području i obuhvaća sljedeće kompetencije: socioemocionalne kompetencije (poznavanje sebe i drugih, upravljanje sobom, samoregulacija, socijalna svijest, socijalne vještine, suradnja i odgovorno donošenje odluka); rješavanje problema; kritičko mišljenje; kreativnost; informacijska pismenost; informatičko-komunikacijsko-tehnološka pismenost (ovladavanje IKT vještinama i alatima primjena IKT u drugim oblastima učenja i rada); učenje učenja i metakognicija; odgovoran odnos prema radu i obvezama; odgovoran odnos prema zdravlju i životnoj sredini (briga o vlastitom zdravlju, zdravlju drugih i razvoj zdravih stilova života, razvijanje ekološke svijesti i ekološki odgovornog ponašanja). Nastavni predmet “Zdravi životni stilovi” usko je povezan s nastavom biologije, tjelesne i zdravstvene kulture, kemije te nastavom društva/kulture/religije, kulture življenja, društva i moje okoline. Inače, do sada je ovaj predmet primijenjen u školama na području Sarajevske i Bosansko-podrinjske županije.

Oglasi
LM