viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 27.08.23 @ 18:08
OGLAS

Povećanje kreditnog rejtinga BiH znači da smo percipirani kao manje rizični u odnosu na prethodno razdoblje, potvrđeno je za Fenu iz Centralne banke BiH. Objašnjavaju da to ne znači da će se prinosi na trenutačni javni dug smanjiti ili da će eventualne nove emisije javnog duga na međunarodnim tržištima biti jeftinije u odnosu na ranije, jer postoje čimbenici na međunarodnim tržištima koji utječu na trošak zaduživanja svih emitenata, ali znači da smo, trenutačno, od strane jedne od vodećih rejting agencija percipirani kao blago manje rizični u donosu na prethodno razdoblje. ,,Svako poboljšanje kreditnog rejtinga znači da je dužnik ili emitent, u ovom konkretnom slučaju naša zemlja, percipiran od rejting agencije kao sigurniji za strane investicije u odnosu na prethodno razdoblje. Strani investitor želi neovisnu informaciju o sposobnosti dužnika da servisira trenutačne i međunarodne obveze koje dospijevaju u kratkom i srednjem roku te informaciju o tome koliko je njegov uloženi kapital siguran u zemlji”, navode iz CB BiH. Dodaju da se ne promatra i ne ocjenjuje samo ekonomska slika zemlje i njezin potencijal nego i vladavina prava te politička stabilnost. Na temelju takvih neovisnih informacija i ocjena investitori donose ocjene u koju zemlju žele ulagati i koliki prinos očekuju za rizik kojem su svjesno izloženi.

,,Naš trenutačni rejting “B+”, koji nam je dodijelio Standard & Poor’s, deskriptivno se još uvijek označava kao kategorija visoko špekulativnih ulaganja, ali smo sada na korak od kategorije špekulativnih ulaganja. Za razliku od promjene u razini rejtinga, što je nedavno bio slučaj, promjena izgleda daje naznake budućih ocjena rejtinga. Drugim riječima, daje naznake krećemo li se prema manje ili više rizičnoj kategoriji investitora. Pri inicijalnoj izmjeni razine rejtinga uobičajeno je da se izgledi ocijene kao stabilni”, objašnjavaju iz CB BiH. Naglašavaju da je u izvješću uz ocjenu rejtinga navedeno kako se ekonomska aktivnost pokazala otpornijom na makroekonomske šokove, uključujući i inflatorni šok, nego što se inicijalno pretpostavilo, a posljedično je njihova projekcija ekonomske aktivnosti u BiH za 2023. revidirana s jedan na dva posto. Također, iz CB BiH je precizirano da je u izvješću istaknuta i komotna fiskalna pozicija, u smislu omjera razine javnog duga prema BDP-u, što je osnovna pretpostavka za odgovore politika na potencijalne šokove, a navedeno je i kako se očekuje da će jačati politički kompromisi na državnoj razini.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM