viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 28.04.24 @ 16:49
OGLAS

Osobe koje se vjenčaju i promjene svoje prezime moraju predati za novu putovnicu jer stara putovnica vrijedi još određeni period. Dakle može se još neko vrijeme putovati sa starom putovnicom, ali preporuka je da napravite novu putovnicu ukoliko ste mijenjali prezime.

Državljanin BiH ili bilo koje druge države koji promijeni osobno ime, ime ili prezime, dužan je promijeniti i putnu ispravu (putovnicu ili osobnu iskaznicu) jer su njegovi novi generalijski podaci evidentirani u registru matičnih knjiga i bazama podataka Agencije za identifikacijske dokumente i razmjenu podataka (IDDEEA) i ne slažu se s podacima upisanim u putnu ispravu – putovnicu, te kao takva putna isprava nije validna za prelazak državne granice, što se utvrđuje u svakom pojedinačnom slučaju prilikom obavljanja graničnih provjera.

OGLAS

Prema Zakonu o osobnom imenu Federacije Bosne i Hercegovine, osoba koja je promijenila osobno ime ili samo ime ili samo prezime dužna je u roku od 15 dana od dana upisa promjene u matične knjige podnijeti zahtjev za zamjenu osobnih isprava (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola i druge isprave) nadležnom organu. Slične odredbe sadržane su i u relevantnim zakonima Republike Srpske i Brčko Distrikta, kojima je također propisano da se u pravnom prometovanju osoba smije služiti samo osobnim imenom koje je upisano u matične knjige.

OGLAS

Zakonom o osobnoj iskaznici državljana BiH propisano je da se osobna iskaznica mora zamijeniti ako su promijenjeni podaci koji su o imatelju osobne iskaznice navedeni u osobnoj iskaznici i imatelj osobne iskaznice dužan je, zahtjev za zamjenu podnijeti u roku od 60 dana od nastanka razloga za zamjenu.

OGLAS

Zakonom o putnim ispravama BiH propisano je da će nadležni organ za izdavanje putne isprave na zahtjev nositelja zamijeniti putnu ispravu.
Zakonom o putnim ispravama BiH propisano je da je putna isprava javna isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo BiH i putnu ispravu smije upotrebljavati samo osoba na čije ime je izdata.

Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da ukoliko su promijenjeni podaci koji se odnose na identitet nositelja putne isprave, putna isprava koja sadrži „stare“ generalijske podatke više se ne može koristiti kao dokaz identiteta. Procedura je prvo zamjena osobne iskaznice, a zatim i nova putovnica.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM