OGLAS
Vrijeme objave: 05.05.23 @ 11:41
OGLAS

Promjenjivi vremenski uvjeti, s učestalim kišnim periodima i variranjem dnevnih i noćnih temperatura znatno otežavaju određivanje termina sadnje krumpira. O njima u velikoj mjeri ovisi period klijanja, nicanja, a u konačnici i cjelokupna dužina vegetacije. Zagrijavanjem površinskog sloja tla na temperaturu od 10 ˚C smatra se dostatnim za početak sadnje te se u tim uvjetima i dodatnim porastom temperature, period klijanja i nicanja skraćuje. Idealni rok za sadnju poklapa se s drugom polovicom travnja, no to uvelike ovisi o vremenskim uvjetima koji prevladavaju. Ukoliko se želi skratiti vrijeme nicanja tada je potrebno saditi prethodno naklijali gomolj. Prilikom uzgoja, ako je to moguće, treba voditi računa i o tlu koje se koristi za uzgoj. Tako preferira lakša, prozračna tla bogata humusom te se tijekom vegetacije dodaju potrebna hraniva putem sustava za navodnjavanje, idealno kap po kap jer su gubici pri tome načinu navodnjavanja svedeni na minimum.

OGLAS

Nakon sadnje kreće borba s korovima

To povrće zahtijeva brigu tijekom cijele vegetacije. Prva borba započinje nakon sadnje, i to s korovima. Poznato je da se oni s kulturnom biljkom natječu za hranu, vodu, svjetlost i u konačnici mjesto te ako se ne poduzmu radnje znatno smanjuju prinos i kvalitetu cijelog perioda vegetacije. Isto tako biologija razvoja ide u korist korova te oni u pravilu imaju manje zahtjeve za uvjetima razvoja te niču i razvijaju se brže od kulturne biljke. Stoga je tijekom vegetacije potrebno kombinirati sve raspoložive mjere za njihovo suzbijanje. Tom prilikom treba imati na umu da su korovi kao i kulturne biljke najosjetljiviji u ranim fazama razvoja – bubrenje sjemena, klijanje i nicanje te rana faza razvoja nadzemnih organa, tj. kotiledoni i prva dva prava lista. U navedenim fazama treba biti naglasak na suzbijanju korova. Prvenstveno je preporuka suzbijanja u ranim fazama, za tu namjenu preporučujemo zemljišni herbicid Stomp Aqua, u dozi od 2,5 – 3 l/ha što naravno ovisi o tipu tla i pritisku korova te planu suzbijanja istih. Drugi herbicid koji preporučujemo u tom periodu je Bismark u dozi od 2 l/ha. Kod odabira herbicida treba voditi računa o tipu tla, vrsti korova koji prevladavaju na odabranoj parceli te treba uzeti u obzir i sortu krumpira koja se uzgaja, sakupiti informacije o karakteristikama sorte i utjecaju primjene herbicida, ali i ostalih sredstava za zaštitu bilja koji utječu na rast i razvoj te na ostvarivanje kvalitetnog i dostatnog prinosa.

OGLAS

Također je preporuka, nakon nicanja krumpira, ako još uvijek postoji jak pritisak korova, primjena herbicida Basagran 480, ali uz napomenu da se u svakom slučaju primjenjuje u odvojenoj, tj. split aplikaciji. Jedan od razloga zašto primijeniti takav način je što uvjeti na polju nikad nisu idealni. Primjena sredstva Basagran 480 ide u vrijeme kada korovi imaju razvijena dva prava lista, a situacija na polju je još uvijek šarolika. Stoga se preporučuje odvojena primjena u dozi od l/ha uz stalni monitoring uvjeta za razvoj korova, tj. temperature, količine oborina, brzinu nicanja i razvoja te nakon 5-7-10 dana, ovisno o uvjetima, ponoviti aplikaciju tim sredstvom u dozi od 1 l/ha. Zbog stresa su važne aminokiseline i fosfor Svaka aplikacija bilo herbicida ili nekog drugog sredstva za zaštitu bilja ima stresan utjecaj na kulturnu biljku stoga bi bilo poželjno u tim najosjetljivijim fazama razvoja, putem sustava za navodnjavanje primijeniti preparat Rhyzo koji sadrži lakopristupačni fosfor i aminokiseline koje potenciraju rast i razvoj korijena u dozi od 1 kg/ha i Bombardier koji sadrži aminokiseline koje potiču mehanizme unutar biljke za prevladavanje stresnih situacija u dozi od 5 l/ha. U ranim fazama razvoja, biljka je najosjetljivija stoga trebamo poticati rast korijena jer on predstavlja osnovu biljke. U skladu s načelima dobre poljoprivredne prakse treba voditi računa o stanju tla, sadržaju hraniva te dostupnosti istih biljci. U tlu se odvijaju vrlo složeni i kompleksni procesi stoga je potrebno poduzeti sve radnje kako bi naša biljka u konačnici mogla usvojiti i osigurati sva potrebna hraniva. S obzirom na poznatu problematiku vezanog fosfora u tlu, preporuka je primjena gore navedenih preparata s naglaskom na razvoj korijena. Nadalje, što se tiče korova, obzirom da se radi o krumpiru preporuka je i mehaničkog suzbijanja iz razloga što ga je potrebno nekoliko puta tijekom vegetacije ogrtati. U vrijeme kada on zatvori redove smanjuje se pritisak korova zato što je kulturna biljka nadvladala korov. U slučaju da se u toku vegetacije javi problem s uskolisnim korovima preporuka je primjene herbicida Focus Ultra u dozi od 1 – 4 l/ha pri čemu doza ovisi o vrsti, pritisku korova te njegovoj fazi razvoja.

OGLAS

U zaštiti od bolesti naglasak na preventivi

OGLAS

Zaštita od uzročnika bolesti predstavlja konstantnu borbu prvenstveno zbog toga što se tijekom vegetacije izmjenjuju različiti vremenski uvjeti. Osobito u vrijeme nicanja i intenzivnog vegetativnog rasta, kada se stvaraju temelji za ostvarivanje kvalitetnog i dostatnog prinosa, tijekom svibnja izmjenjuju periodi kišnog i toplog vremena koje je prije svega pogodno za razvoj plamenjače. Ako se zaštita ne odradi na vrijeme i odgovarajućim sredstvima, javljaju se problemi tijekom cijele vegetacije, ali i prilikom skladištenja gomolja. Uz naglasak na preventivno djelovanje, preporuka je započeti sa zaštitom već prilikom sadnje primjenom sredstva aktivne tvari azoksistrobin u dozi od 2 – 3 l/ha tako da se tretira gomolj prilikom sadnje, a sve s ciljem suzbijanja bolesti koja se naziva bijela noga. Zbog sve nestabilnijih uvjeta proizvodnje, što se odnosi na promjenjive vremenske uvjete sa zaštitom protiv uzročnika plamenjače potrebno je krenuti vrlo rano, ubrzo nakon nicanja, osobito ako su pogodni uvjeti za razvoj bolesti. Kako bi se zaštitila cima u tim ranim fazama razvoja preporuka je primijeniti preparat Polyram DF u dozi od 1,8 kg/ha koji odlikuje višestruko djelovanje u biološkim procesima uzročnika plamenjače. U fazi intenzivnog vegetativnog rasta potrebno je ozbiljnije pristupiti suzbijanju uzročnika plamenjače jer se u to vrijeme, ako su povoljni vremenski uvjeti, period inkubacije skraćuje i može doći do uništenja cijele vegetativne mase. U tu svrhu preporučujemo primijeniti preparat Orvego u dozi od 0,8 l/h. On je kombinirani lokalno sistemični i kontaktni preparat, ulazi u biljku i suzbija micelij na mjestu infekcije ili u slučaju preventivnog djelovanja sprečava da do klijanja spora i razvoja micelija uopće dođe. Poznato je da se patogen koji uzrokuje plamenjaču razvija pri nešto nižim temperaturama, s razvojem kreće već pri temperaturi od 10˚C, osobito kod stalnog vlaženja lista. Stoga je napomena da se vrlo rano, već pri veličini cime od 10 centimetara krene sa zaštitom kako bi se smanjio pritisak bolesti kasnije u vegetaciji. Porastom temperature zraka javljaju se uvjeti pogodni za rast krumpira, ali i za razvoj druge ekonomski najznačajnije bolesti tog povrća, a to je koncentrična pjegavost. Za razliku od plamenjače koja se razvija pri nešto nižim temperaturama zraka, koncentričnoj pjegavosti pogoduju nešto više temperature od oko 25˚C i visoka vlaga zraka.

Plamenjača prijeti konstantno

U takvim uvjetima potrebno je odraditi zaštitu koja obuhvaća suzbijanje obiju bolesti. Obzirom da konstantno postoji mogućnost infekcije plamenjačom preporuka je primijeniti preparat Armetil 25, u dozi od 0,4 kg/ha u kombinaciji s ranije spomenutim Polyram DF u dozi od 1,8 kg/ha uz dodatak preparata Argo u dozi od 0,5 l/ha, Signum u dozi od 0,25 kg/ha ili Sercadis Plus u dozi od 0,75 l/ha. Posljednja tri spomenuta preparata imaju iznimno djelovanje na uzročnika koncentrične pjegavosti. Kod odabira onih za suzbijanje te bolesti treba voditi računa o fazi razvoja uz poštivanje karence, o stupnju i intenzitetu zaraze te o tome da li se sredstvo primjenjuje preventivno ili je zaraza već nastupila. Za suzbijanje plamenjače preporuka je primjene preparata Armetil 25 koji je pravi sistemik, ulazi u biljku i kreće se kroz nju, u kombinaciji sa sredstvom Polyram DF iz razloga što se tom kombinacijom postižu različiti mehanizmi djelovanja i sprečava se pojava rezistentnosti patogena na primijenjene aktivne tvari.

Krumpirova zlatica najznačajniji štetnik

Što se tiče suzbijanja štetnika, poznato je da je krumpirova zlatica daleko najznačajniji te ličinke iste mogu u vrlo kratkom roku uništiti kompletnu nadzemnu masu. Potrebno je praćenje njezine pojavnosti. Prezimljuje u obliku imaga u tlu te se u proljeće pojavljuje zajedno s razvojem nadzemne mase. Za suzbijanje iste preporučujemo primjenu preparata Alverde u dozi od 0,25 l/ha. Kod primjene navedenog insekticida prijeko je potrebno pratiti pojavu imaga, brojnost polegnutih jajašaca i prije svega početak izlaženja ličinaka iz jaja jer je to optimalni trenutak za primjenu sredstva te optimalno djelovanje i suzbijanje štetnika. Uz provođenje kvalitetne i pravovremene zaštite od uzročnika bolesti i štetnika neophodna je i optimalna ishrana kako bi se osigurao pravilan rast i razvoj te kvalitetan gomolj pogodan za skladištenje tijekom zimskih mjeseci. Na temelju provedene kemijske analize tla potrebno je utvrditi stanje hraniva u tlu te sukladno tome odraditi gnojidbu organskim i mineralnim gnojivima. Svakako u proizvodnju treba uključiti primjenu organskih gnojiva (stajnjak ili digestat) jer pogoduju kulturi i održavanju biološke raznolikosti i ravnoteže tla.

Oprezno s dušikom

Također prilikom primjene mineralnog gnojiva treba imati na umu da je krumpir kaliofilna biljka te ima povećane potrebe za kalijem, ali s druge strane prevelike doze kalija blokiraju bor koji je neophodan za postizanje kvalitetnog prinosa. Dušik je neophodan za rast i razvoj, ali prevelike količine dušika mogu uzrokovati pojačan rast nadzemne mase na štetu gomolja te neracionalno korištenje hraniva može dovesti do znatnih problema prilikom skladištenja u obliku različitih fizioloških poremećaja. Uz sve navedeno poželjno je u toku vegetacije u nekoliko aplikacija primijeniti preparat Bombardier u dozi od 2 l/ha (folijarna primjena) ili Amalgerol Essence u dozi od 2 l/ha. Oba sadrže aminokiseline, potiču prirodne obrambene mehanizme biljke, jačaju imunitet i osiguravaju da stresni uvjeti minimalno utječu na rast, razvoj i plodonošenje biljke. Uzevši u obzir sve spomenuto, možemo zaključiti da je za kvalitetnu proizvodnju potrebno poznavanje i kontinuirano praćenje svih faktora koji utječu na proizvodnju i finalni rezultat kako bi mogli pravovremeno reagirati i biljci pružiti dobre uvjete za rast i razvoj s minimalnim gubicima. Samo konstantnim praćenjem i racionalnim korištenjem raspoloživih resursa možemo postići zadovoljavajuće rezultate.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM