viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 19.02.24 @ 13:02

Županijsko tužiteljstvo Srednjobosanske županije podiglo je optužnicu protiv:
Rasima Merdžanića zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Udruživanje radi činjenja kaznenog djela iz čl. 340 st. 1 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kazneno djelo Krivotvorenja isprave iz čl. 373 st. 2 u vezi stava 1 i  kazneno djelo  Šumska krađa iz čl. 316 st. 2 KZ F BiH, a u vezi sa članom 54 KZ F BiH;
Ešefa Salihagića da je počinio kazneno djelo Udruživanje radi činjenja kaznenog djela iz čl. 340 st. 2 KZ F BiH u sticaju sa kaznenim djelom Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 383 st. 2 KZ F BiH i
Nedžada Šehovića da je počinio kazneno djelo Udruživanje radi činjenja kaznenog djela iz čl. 340 st. 2 KZ F BiH  u sticaju sa kaznenim djelom Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 383 st. 2 KZ F BiH.

Predmetna optužnica potvrđena je u cijelosti od strane Općinskog suda u Kiseljaku.
Optuženima se stavlja na teret da su u vremenskom periodu počevši od ožujka 2016. godine pa do 31.12.2017. godine na području općine Fojnica:
Rasim Merdžanić, organizirao grupu ljudi  kojom je i rukovodio u sastavu,
Ešref Salihagić član organizirane grupe ljudi i
Nedžad Šehović član organizirane grupe ljudi, a sve u cilju da Rasimu Merdžaniću stvore uvjete za bespravnu sječu i krađu šume u državnom vlasništvu k.o. Ostružnica, općina Fojnica i na taj način sticanje imovinske koristi.

Oglas

Optuženom Rasimu Merdžanić se stavlja na teret da je kao organizator organizirane grupe ljudi od nepoznate osobe pribavio krivotvoreni zapisnik o obnavljanju i obilježavanju granica između privatne i državne šume, kao i krivotvoreni katastarsko knjižni izvadak općine Fojnica, kopiju katastarskog plana za katastarsku općinu Ostružnica u koje dokumente su uneseni neistiniti podaci o cijepanju parcele kp 2167 površine 2618 m2 na dvije parcele i to kp broj 2167/1 površine 2168 m3 šuma treće klase i kp broj 2167/2 površine 10507m2 šuma treće klase u kojima dokumentima se navodi kao posjednik Rasim Merdžanić. Nakon toga je Rasim Merdžanić podnio zahtjev za sječu drveta u vlastitoj šumi Županijskoj upravi za šumarstvo ŽSB Travnik, dana 27.02.2017. godine te uz zahtjev priložio lažnu krivotvorenu dokumentaciju koja je javna isprava i to zapisnik o obnavljanju i obilježavanju granica 01-7133/16 od 27.09.2016. godine, katastarsko knjižni izvadak općine Fojnice  od 20.02.2017. godine, kopiju katastarskog plana k.o. Ostružnica od 20.02.2017. godine, zapisnik o izmjerenim koordinatama KUŠ Travnik od 27.02.2017. godine.

Svjestan da je dokumentacija koju je predao uz zahtjev za sječu drveta lažna i krivotvorena i da nije mogao postati vlasnik novoformirane parcele kp broj 2167/2 površine 10,507 m2, koja je nastala cijepanjem osnovne parcele kp 2167 površine 2168 m2, i htijući to, pa je na osnovu takve krivotvorene dokumentacije Županijska uprava za šumarstvo nakon što je provedena procedura i na licu mjesta i sačinjena službena zabilješka čuvara šuma da su ispunjeni uvjeti da se istom odobri sjeća šume na navedenoj parceli, donijela rješenje broj 06-26-30/17 od 27.02.2017. godine da se odobrava Merdžanić Rasimu doznaka stabala za sječu u količini od 95 m3 krupnog drveta na parceli 2167/2 , šuma treće klase u površini od 10,507m2 zvana Krčevina upisana u katastarsko knjižni izvadak  broj 717  ko Ostružnica. Nakon izvršene nezakonite doznake od strane Šehović Nedžada šefa odjeljenja Fojnica, Rasim Merdžanić radi krađe izvršio sječu stabala na parceli 2167/2 u površini od 10,507m2 po rješenju županijske uprave za šumarstvo u količini od 95 m3, kao  i sječu stabala koja nisu navedena po rješenju Županijske uprave za šumarstvo u količini oko 100 m3, svjestan da vrši sječu stabala na parceli koja je državno vlasništvo, i htijući to, koju oborenu drvnu masu je nakon otpreme od strane Šehović Nedžada prodao drugim osobama, pa je na taj način sebi pribavio imovinsku korist u iznosu od 20.000,00 KM a oštetio ŠGD Šume Središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf za navedeni iznos.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pod točkom 2. optužnice optuženom Salihagić Ešrefu se stavlja na teret da je kao odgovorna osoba u ŠGD Šume Središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf na poslovima i zadacima geometra, kao  član  povjerenstva koju je formiralo ŠGD Šume Središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf za obnavljanje i obilježavanje granica, iskoristio svoj službeni položaj kako bi sebi i drugom pribavio kakvu korist a drugom nanese štetu tako što je postupio protivno odredbi čl. 9 st. 4 Zakona o šumama SBK broj 01-02-91/14 i čl.18 Pravilnika o unutarnjoj organizaciji, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  broj   02-02-1046/16 od 13.02.2017. godine.

On je bez prisustva drugih članova povjerenstva D.E., K.A.,  P.F. i A.A. izišao na lice mjesta i postavio nove znakove  razgraničenja između privatne i državne šume treće klase u površini od 10507 m2 obilježio kao privatna parcela i šuma posjednika Rasima Merdžanić, svjestan da bez prisustva svih članova povjerenstva nije mogao izvršiti razgraničenje i postaviti nove znakove između privatne i državne šume. Htijući to, na koji način je omogućio Rasimu Merdžanić da se uknjiži kao posjednik šume u državnom vlasništvu na novoformiranoj parceli 2167/2 površine 10,507 m2 šuma treće klase koja je nastala cijepanjem parcele kp 2167 površine 2168 m3, pa je na taj način Merdžanić Rasimu pribavio imovinsku korist u iznosu od 20.000,00 KM.

Pod točkom 3. optužnice optuženom Šehović Nedžadu se stavlja na teret da je kao zaposlenik u KUŠ-u Travnik kao šef odjeljenja Fojnica i koji je postao član organizirane grupe ljudi u cilju realizacije sječe na bespravno prisvojenoj parceli koja je označena kao državna šuma označena kao kp broj 2167/2 izvršio doznaku  stabala za sječu na  parceli koja je u naravi šuma treče klase označena kao kp broj 2167/2, svjestan da nije mogao izvršiti doznaku stabala za sječu, a da se prethodno nije uvjerio da li postoje granice razgraničenja između privatne i državne šume.

Htijući to, čime je kao službena osoba iskoristio svoj službeni položaj kako bi  drugom pribavio imovinsku korist  a sve protivno  odredbi čl. 9 st. 4 Zakona o šumama ŽSB broj 01-02-91/14 i čl. 18 Pravilnika o unutarnjoj organizaciji, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj 02-02-1046/16 od 13.02.2017. godine, pa nakon što je Merdžanić Rasim izvršio bespravnu sječu stabala koju je nezakonito doznačio Šehović Nedžad isti je izvršio i otpremanje posjećenih stabala u cilju pribavljanja imovinske koristi Rasimu Merdžanić. Pored doznake stabala za sječu u količini od 95m3 doznačio i otpremio još oko 100m3 drvne mase koju je Rasim Merdžanić  nakon izvršene sječe nezakonito prisvojio i prodao, pa je na taj način Merdžanić Rasimu pribavio imovinsku korist u iznosu od 20.000,00 KM.

U optužnici postupajući tužitelj je predložio da se od optuženih oduzme pribavljena protupravna imovinska korist. Podsjećamo na načelo presumpcije nevinosti koje definira da se nitko ne može smatrati krivim dok mu se krivnja ne dokaže pravomoćnom presudom.             

Oglasi
LM