viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 15.03.24 @ 13:30
OGLAS

U okviru Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG 2) kojeg zajednički financiraju Vlada Švicarske, Švedska, Vlada Češke Republike, Europska unija, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH, izrađena je aplikacija eCitizen koja će omogućiti lakšu komunikaciju između građana i lokalnih vlasti.

Općina Busovača kao jedinica lokalne samouprave obavještava se građane pojedince, udruženja građana i fondacija, predstavnike javnih poduzeća i javnih ustanova, poduzetnika, predstavnike mjesnih zajednica, općinske službe i ostalu zainteresiranu javnost da je u rad puštena aplikacija eCitizen. Aplikaciji možete pristupiti putem linka: https://ecitizen.ba/busovaca/Naslovna ili https://opcina-busovaca.com/ klikom na eCitizen.

OGLAS

Kroz ovu aplikaciju omogućeno je postavljanje pitanja općinskom načelniku, općinskim vijećnicima, službama za upravu kao i prijava problema u vezi s pružanjem javnih usluga i sl. Također, građani mogu sudjelovati u javnim raspravama, konzultacijama, anketama te na taj način, prijedlozima, kritikama i pitanjima, aktivno sudjelovati u radu lokalne samouprave i doprinijeti većoj  učinkovitosti iste. Korisničko uputstvo – građanin može preuzeti ovdje.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM