viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 25.01.24 @ 08:24

U oblasti javnog reda i mira policijski službenici su u ovom periodu kontinuirano radili na održavanju povoljnog stanja javnog reda i mira, zaštiti osobne i imovinske sigurnosti građana, osiguranju javnih skupova i manifestacija, pružanju asistencija, te poduzimali i druge aktivnosti, shodno ukazanim potrebama.

U ovoj oblasti evidentiran je ukupno 1391 prekršaj, što predstavlja smanjenje za 333 ili 19% u odnosu na 2022. godinu.

OGLAS

Preventivnim djelovanjem službenika policije, došlo je do smanjenja broja prekršaja prosjačenja, kojih je u ovoj godini evidentirano 344, što predstavlja smanjenje za 118  u odnosu na prethodnu godinu.

OGLAS

Ovakvom smanjenju doprinijela je i efikasna koordinacija sa nadležnim službama i institucijama.

OGLAS

Tokom 2023. godine službenici policije nisu evidentirali narušavanje javnog reda i mira u većem obimu.

Oglasi
LM