OGLAS
Vrijeme objave: 12.08.23 @ 11:00
OGLAS

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike Vlada ŽSB donijela je Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna ŽSB za 2023. godinu s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama Srednjobosanske županije “ u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:

OGLAS

JU DZ Travnik………….………………………….…..40.000,00 KM; JU DZ Novi Travnik……………………………….. 30.000,00 KM; JU DZ Vitez……………………………………….…….30.000,00 KM; JU DZ Fojnica………………………………………… 20.000,00 KM; JU DZ Kreševo………………………………………. 15.000,00 KM; JU DZ Kiseljak……………………………………….. 20.000,00 KM; JU DZ Busovača……………………………..…….. 20.000,00 KM; JU DZ Bugojno………………………………………. 20.000,00 KM. JU DZ Donji Vakuf………………………………… 15.000,00 KM; JU DZ Jajce…………………………………..………. 10.000,00 KM; JU Opća bolnica Jajce……………………………30.000,00 KM; JU Ljekarna Gornji Vakuf Uskoplje…….. 50.000,00 KM;

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada donijela Odluku o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za srpanj 2023. godinu u ukupnom iznosu od 61.254,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:

OGLAS

1. Studentski centar Sarajevo 28.261,50 KM;

OGLAS

2. Studentski centar „Sveučilišta Mostaru“ 18.799,50 KM;

OGLAS

3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ 5.602,50 KM;

4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar 7.221,00 KM;

5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli” 1.369,50 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada ŽSB je donijela sljedeće odluke:

• Odluku o izdvajanju sredstava za naknadu štete počinjene od zaštićene divljači – medvjeda u ukupnom iznosu od 887,50 KM. Sredstva će se rasporediti prema dostavljenom prijedlogu.

• Odluku o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete počinjene od zaštićene divljači – medvjeda u iznosu od 275,00 KM. Sredstva će se rasporediti prema dostavljenom prijedlogu.

• Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Skupštine ŠGD „Šume Središnje Bosne“ d.o.o Donji Vakuf, broj 01-11.7-5982/2023 od 3. 8. 2023. godine, koja se mijenja i glasi: (2) Pored navedenih općih uslova, kandidat koji se imenuje za predsjednika i člana Skupštine društva treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove: a) da ima visoku stručnu spremu odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranje s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova; b) da ima najmanje tri godina radnog iskustva u struci.

Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada ŽSB donijela sljedeće odluke:

• Odluku o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu „Previšta – Bašća“,Bilalovac, općina Kiseljak

• Odluku o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu „Kamenik“, općina Kreševo

• Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava s pozicije „Poticaji privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanje novih start – up kompanija“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 546.300,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti sukladno u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva gospodarstva.

• Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava s pozicije „Poticaji privatnim poduzećima i poduzetnicima – za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“ za 2023. godinu u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti preduzeću „PRINT – GS“ d.o.o. Travnik za sufinanciranje troškova odlaska na sajam „Paperworld China“, Shanghai, Narodna Republika Kina.

• Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi: – MKS „Sloga“ Gornji Vakuf – Uskoplje 6.000,00 KM; – Klub praktičkog streljaštva „9mm“ Donji Vakuf 5.000,00 KM; – Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Vitez 1.000,00 KM.

• Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava s pozicije „Poticaji privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 43.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva gospodarstva.

• Odluku o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Poticaji privatnim poduzećima i poduzetnicima – u području obnovljivih izvora energije, za fotonaponske elektrane“ za 2023. godinu u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti gospodarskom društvu „SOFTIĆS“ d.o.o. Travnik.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM