viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 31.03.23 @ 11:24

O zbrinjavanju otpada u Lašvanskoj dolini u zgradi Općine Novi Travnik razgovarali su načelnik Općine
Travnik Kenan Dautović, načelnik Općine Vitez Boris Marjanović, načelnik Općine Busovača Asim Mekić i domaćin sastanka, načelnik Općine Novi Travnik Stjepan Dujo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sastanku je bio nazočan Azem Ejubović, predstavnik Društva Leipzig – Travnik te gosti iz Njemačke,
gospoda Holger Tschnese i Michael Weichert.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svi sudionici sastanka upoznati su s aktivnostima koje se provede na realizaciji inicijative o formiranju
novoga javnog poduzeća, a koje bi se bavilo organiziranim upravljanjem otpadom za ove četiri općine.
Dogovoreni princip sudjelovanja četiri općine u financiranju osnovnog kapitala u formiranju javnog
poduzeća bio bi po kriteriju broja stanovnika svake općine kao i količina otpada odvezena na regionalnu deponiju “Mošćanica” za svaku općinu, promatrano u razdoblju od posljednje tri godine.

Da bi došlo do formiranja novog javnog poduzeća, odluka o osnivanju morala bi se naći pred sva četiri
Općinska vijeća, o čemu će, kao i drugim pripremnim radnjama javnost biti pravovremeno informirana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Među dalje aktivnosti spada i obveza kontaktiranja sa EBRD ( European Bank for Reconstruction and
Development) u cilju prezentacije projekta i financiranju prve faze projekta u što spada opremanje
poduzeća modernom opremom.

Oglasi
LM