viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 23.02.24 @ 11:54

Ocjenjivački sud za vođenje postupka dodjele javnih priznanja u 2024. godini uputio je Obavještenje o uvjetima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vitez.

Sukladno Odluci o javnim priznanjima, Ocjenjivački sud kao radno tijelo Općinskog vijeća pokreće postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom Dana općine Vitez- 28.4., za 2024. godinu.

Oglas

Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:
– “Plaketa općine Vitez“ (dodjeljuju se najviše 3 „Plakete općine Vitez“)
“Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez”
“Posthumno/Posmrtno priznanje”

PLAKETA OPĆINE VITEZ
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se građanima, udrugama građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak općine Vitez, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se u vidu diplome. Dodjeljuju se najviše tri “Plakete općine Vitez” i to:Jedna gospodarskom društvu, Jedna ostalim društvima ili ustanovama i Jedna  pojedincu iz bilo koje oblasti.

“Plaketa općine Vitez” dodjeljuju se u vidu diplome uz reljefni grb općine Vitez izveden u odgovarajućoj boji metala.

NAPOMENA: Javno priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno/posmrtno maksimalno jedno u vidu „Plakete općine Vitez“, pod određenim uvjetima:

 PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ
„Počasnim građaninom općine Vitez“ može se proglasiti osoba (koja nije rodom iz Viteza i nema prijavljen boravak u Vitezu) posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te razvoja Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta. 

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju:građani, udruženja građana, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Načelnik općine, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska/privredna društva i drugi pravni subjekti.

Iz Općine mole zainteresirane da svoje prijedloge dostave zaključno sa  15.3.2024.godine do 15,00 sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Općina Vitez, Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika – za Ocjenjivački sud, ulica Stjepana Radića  b.b. 72250 Vitez.

Oglasi
LM