viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 14.05.24 @ 12:19
OGLAS

Općinski načelnik Boris Marjanović, sukladno programima usvojenim na sjednicama Općinskog vijeća Vitez objavio je 22. travnja dva javna poziva koja se odnose na odobravanje sredstava kao poticaj poljoprivredi i gospodarstvu iz Proračuna Općine Vitez.

Kada je u pitanju gospodarstvo predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na novčane poticaje i to za:
LOT 1. Poticaj osnivanju novih biznisa;
LOT 2. Poticaj „Sufinanciranje troškova zapošljavanja novih radnika“;
LOT 3. Poticaj  „Sufinanciranje nabavke sredstava koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti“
Za ova tri LOT-a predviđeno je ukupno 95.000,00 KM.

OGLAS

Za poticaje poljoprivredi za 2024. godinu, kroz ovaj javni poziv planirano je ukupno 89.000,00 KM, kroz pet LOT-ova:
LOT 1. Podsticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica- 20.000,00  KM
LOT 2. Podsticaj za muzne krave, proizvodnja svježeg mlijeka- 32.000,00 KM
LOT 3. Podsticaj za junad u tovu- 22.000,00KM
LOT 4. Podsticaj za pčelarstvo- 9.000,00 KM
LOT 5. Podsticaj za biljnu proizvodnju- 6.000,00  KM                                                                            

OGLAS

Rok za podnošenje prijave počinje teći od dana objave javnih poziva na web stranici općine Vitez i traje 17.5.2024. godine. Javne pozive i obrasce možete preuzeti u nastavku:

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM